Verktøy

Her er et utvalg av verktøy og modeller vi benytter i våre leveranser. 

6 vanlige feil ved bruk av SWOT-analyser

Lær av andres feil. Få praktiske tips til hvordan du bruker SWOT-analysen med bedre resultat. Gjennom ulike roller har vi gjennom årene vært så privilegert å få innsyn i mange strategiprosesser, i alt fra små selskap til multinasjonale giganter. Det har gitt oss...

Hvorfor vi bruker Everything DiSC

Å mestre atferd er lønnsomt, men ikke helt enkelt Har du noen gang blitt misforstått og forstår ikke helt hvorfor? Har du opplevd at personer reagerer forskjellig på samme innspill? Er du bevisst at dere er forskjellige, men mangler et felles begrepsapparat for å...

i4.0 KAMPFORM-modellen basert på studier og >150 intervjuer i flere land

KAMPFORM-modellen, som vi bruker som rammeverk, ble utviklet av nåværende partner i Effecto, Stein Ræstad, i perioden 2012 til 2016. Modellen har funnet sin form gjennom over 150 intervjuer med nøkkelpersoner i inn- og utland, supplert med studier av bøker, artikler...

partneravtaler

Everything DiSC® fra Wiley – Enkelt uten å være forenklet.

DiSC® er et analyseverktøy som brukes av over 1 million mennesker hvert år med formål å bedre teamets kommunikasjon, produktivitet og samarbeide.

Everything DiSC® er et atferdsvurderingsverktøy basert på DISC-teorien til psykolog William Moulton Marston. Teorien sentrerer seg om de fire atferdstrekkene dominans (D), innflytelse (i), stødighet (S) og kvalitetssøkende (C)

 • Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd
 • Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter
 • Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

Hvorfor vi bruker Everything DiSC

Om vi skal jobbe med atferd, trenger vi et språk for å snakke om det.

Atferdstrekk i velfungerende team

Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd

Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter

Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

Ardoq er et dynamisk datadrevet verktøy  for virksomhetsarkitektrur.

Programmvaren hjelper virksomheter å endre seg gjennom å koble forretning og IT.

Ardoq ble stiftet i 2013 og er med verktøyet Ardoq et av de raskest voksende teknologiselskapene i Norge. Per 2020 har de etablert kontorer i Oslo, London, New York og København.  Gartner Group har inkludert og anerkjent Ardoq som visjonær i sin 2019-utgave av «Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools».

Visualiseringer som gir innsikt og dialog på tvers av fagområder

Modellering av komplekse sammenhenger

Fleksibel strukturering av kritisk informasjon som berikes over tid

I 4.0 KAMPFORM – knaggene å holde i når du leder i uro

I 4.0 KAMPFORM er en modell som Effecto benytter som et underliggende rammeverk for all vår aktivitet, gitt at uro er normalen for dagens ledere og virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje.

 • K Kvalifisering for en «neste verden» som berører, og med en målstyring som gir legitimitet og umiddelbare bekreftelser.
 • A Angrepsplaner og strategiarbeid tilpasset kunnskapsintensive miljø med hyppig skiftende forutsetninger.
 • M  Mentale modeller som må samordnes og tydeliggjøres i en uoversiktelig verden.
 • P Personlig mestring av improvisjasjon i samspillet med andre mennesker.
 • F Fart som våpen, med en «GPS» for virksomheten som støtte i daglig styring. 
 • O Overvåkning og eksperimentering med nye teknologier som utfordrer etablerte sannheter og spilleregler.
 • R  Ressurser med ulike bakgrunner som må attraheres og inspireres, ikke kommanderes og kontrolleres. 
 • M  Myndiggjøring og mangfold i en smidig struktur …uten å miste retning.

I 4.0 KAMPFORM ble utviklet i 2014-2016 av nåværende partner i Effecto Stein Ræstad. Modellen ble utviklet som ledd i et arbeid med å se hvordan det å lede blir påvirket nå ved inngangen til den 4de industrielle revolusjon, og er basert på studier av virksomheter og over 150 intervjuer i New York, Silicon Valley og Norden.

 • Økt bevissthet rundt spesifikke utfordringer knyttet til å lede i uro
 • Felles rammeverk for å utvikle lederferdigheter
 • En verktøykasse spesifikk metodikk og praktiske råd

Verden endrer seg mer og annerledes 

Økende digitalisering er en velkjent og mye omtalt problemstilling, men for ledere handler endringene i dagens verden om så mye mer og annet enn å forstå ny teknologi.

 • flere nye disruptive teknologier slår til samtidig og skaper helt nye forutsetninger
 • den parallelle digital virkelighet vokser fram, uten våre vanlige grenser og regler
 • stadig flere oppgaver automatiseres bort og yrker forsvinner
 • offentlig sektor effektiviseres og fremmedgjøres
 • færre nye arbeidsplasser skapes enn de som forsvinner, og kravene endrer seg
 • den emosjonelle revolusjon er på vei
 • samfunnet blir mer og mer splittet
 • nye store områder med uløste behov vokser fram for grundere og land
 • enorm datakraft gjøres tilgjengelig for alle i alle verdensdeler

 

Noen utvalgte fra verktøykassen

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522