Verktøy

Her er et utvalg av verktøy og modeller vi benytter i våre leveranser. 

Everything DiSC® fra Wiley – Enkelt uten å være forenklet.

DiSC® er et analyseverktøy som brukes av over 1 million mennesker hvert år med formål å bedre teamets kommunikasjon, produktivitet og samarbeide.

Everything DiSC® er et atferdsvurderingsverktøy basert på DISC-teorien til psykolog William Moulton Marston. Teorien sentrerer seg om de fire atferdstrekkene dominans (D), innflytelse (i), stødighet (S) og kvalitetssøkende (C)

 • Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd
 • Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter
 • Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

Å mestre atferd er lønnsomt, men ikke alltid helt enkelt

 • Har du noen gang blitt misforstått og forstår ikke helt hvorfor?
 • Har du opplevd at personer reagerer forskjellig på samme innspill?
 • Er du bevisst at dere er forskjellige, men mangler et felles begrepsapparat for å diskutere atferd og oppførsel?
 • Ønsker du bedre selvinnsikt, slik at du kan kommunisere bedre med dine?
 • Skulle du ønske at din leder eller dine kolleger forsto mere av sine og dine reaksjoner på hendelser og kommunikasjon dere imellom?
 • Kunne du tenke deg å få bedre forståelse på styrker og utfordringer i din avdeling eller i ditt team?
 • Ser du utfordringer i å samarbeide med enkelte, mens du samtidig har en tro på at det faktisk kan være en styrke i at dere er forskjellige?

Vi søkte etter et vektøy som kunne brukes til mer enn å forstå sin egen personlighet.

Les mer

I 2007-2008, etter å ha arbeidet med grupper og forbedringsprosesser i noen år, var vi ute etter å finne et verktøy for å hjelpe folk å forstå seg selv og hverandre bedre. Verktøyet måtte være enkelt, uten å være forenklet. Med det mener vi at det måtte være velfundert og vitenskapelig, men klare å formidle komplekse temaer på en enkel måte, og også slik at det kan læres uten å bruke måneder og år på å sette seg inn i psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske teorier og termer. Som sagt enkelt uten å være forenklet.

Etter å ha analysert markedet konkluderte vi med verktøyet Everything DiSC® fra Wiley. Wiley er et anerkjent forlag, godt kjent fra universitet og høyskole.

Verktøyet er lettfattelig, du som deltaker forstår og kan anvende modellen etter noen få timer.

Verktøyet gir mulighet for å ta en analyse, og få en rapport om deg selv, om dine kollegaer og om en gruppe mennesker som skal jobbe sammen.

Verktøyet er i 2020 også sertifisert av Veritas, som gir et ytterligere kvalitetsstempel, i tillegg til at det løpende har vært kvalitetssikret i forhold til å oppfylle kjente kvalitetskrav innenfor statistisk analyse (sannsynligheten for at en analyse er korrekt og at den viser det den skal vise). Dersom du ikke er helt enig i analysen er det med andre ord mer sannsynlig at du mangler selvinnsikt på temaet, enn at analysen er feil. En fin test noen av våre deltakere har gjort, er å spørre samboer/ektefelle, eller kollegaer. Som oftest bekrefter disse det analysen viser, og deltakeren må gå i seg selv, klokere, og med gode muligheter for å gjøre konstruktive forbedringer i sin atferd og væremåte.

Det er nettopp dette DiSC handler om. Ikke å sette folk i bås, ikke å vise galt eller rett, men å vise styrken i at vi alle er forskjellige, samtidig som det gir deg selv og dine kollegaer et begrepsapparat til bruk i kollektiv og egen utvikling.

Modellen tar altså utgangspunkt i hva folk gjør – atferd – og ikke så mye den bakenforliggende årsaken (personlighet). Kjenner man modeller som MBTI (Myers Briggs Type Indikator) eller JTI (Jungs typeindeks) vil man kjenne seg igjen, fordi det selvsagt er klare paralleller mellom personlighet og atferd. Forskjellen er at fokus på atferd er langt mindre «farlig» enn fokus på personlighet. Og – i hvert fall slik vi ser det – intelligente mennesker som tilføres selvinnsikt, kan justere atferd. Personlighet er på den annen side normalt vanskelig – og ikke minst lite ønskelig – å endre. Hovedpoenget er ikke annet enn at samme atferd ikke passer til alle mennesker, og at man lykkes bedre når man er dette bevisst, og tilpasser sin atferd til situasjonen eller den personen/gruppen man har med å gjøre.

Vår tilnærming er å bruke modellen som teori og forklaring på en del fenomener i hverdagen, og å hjelpe gruppen til et tydelig begrepsapparat samt felles forståelse og selvinnsikt.

Atferdstrekk i velfungerende team

Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd

Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter

Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

Ardoq er et dynamisk datadrevet verktøy  for virksomhetsarkitektrur.

Programmvaren hjelper virksomheter å endre seg gjennom å koble forretning og IT.

Ardoq ble stiftet i 2013 og er med verktøyet Ardoq et av de raskest voksende teknologiselskapene i Norge. Per 2020 har de etablert kontorer i Oslo, London, New York og København.  Gartner Group har inkludert og anerkjent Ardoq som visjonær i sin 2019-utgave av «Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools».

Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd

Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter

Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

I 4.0 KAMPFORM – knaggene å holde i når du leder i uro

I 4.0 KAMPFORM er en modell som Effecto benytter som et underliggende rammeverk for all vår aktivitet, gitt at uro er normalen for dagens ledere og virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje.

I 4.0 KAMPFORM ble utviklet i 2014-2016 av nåværende partner i Effecto Stein Ræstad. Modellen ble utviklet som ledd i et arbeid med å se hvordan det å lede blir påvirket nå ved inngangen til den 4de industrielle revolusjon, og er basert på studier av virksomheter og over 150 intervjuer i New York, Silicon Valley og Norden.

 • K Kvalifisering for neste «verden». Målstyring som gir mening og kraft.
 • A Angrepsplaner og strategiarbeid i uoversiktlige omgivelser.
 • M  Mentale modeller. Ser vi det samme «verdensbildet»?
 • P Personlig mestring av samspill med andre mennesker. Improvisasjon krever grundige forberedelser.
 • F Fart som våpen i daglig styring. Hva er virksomheten sin «GPS»?
 • O Overvåkning og eksperimentering med ny teknologi. Oppdag mulighetene.
 • R  Ressursaktivering uten kontroll. Attrahere, ikke kommandere.
 • M  Myndiggjøring og mangfold i en smidig struktur …uten å miste retning.
 • Økt bevissthet rundt spesifikke utfordringer knyttet til å lede i uro
 • Felles rammeverk for å utvikle lederferdigheter
 • En verktøykasse spesifikk metodikk og praktiske råd

Verden endrer seg mer og annerledes enn før

Økende digitalisering er en velkjent og mye omtalt problemstilling, men for ledere handler endringene i dagens verden om så mye mer og annet enn å forstå ny teknologi.

 • flere nye disruptive teknologier slår til samtidig og skaper helt nye forutsetninger
 • den parallelle digital virkelighet vokser fram, uten våre vanlige grenser og regler
 • stadig flere oppgaver automatiseres bort og yrker forsvinner
 • offentlig sektor effektiviseres og fremmedgjøres
 • færre nye arbeidsplasser skapes enn de som forsvinner, og kravene endrer seg
 • den emosjonelle revolusjon er på vei
 • samfunnet blir mer og mer splittet
 • nye store områder med uløste behov vokser fram for grundere og land
 • enorm datakraft gjøres tilgjengelig for alle i alle verdensdeler

 

Les mer

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Problemløsing i gruppe

Fakta

Verdidisipliner

Fakta

Empatikart

Fakta

Thinking fast and slow

 

Fakta

Steve Blanks utviklingsmodell

Fakta

Ta kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200