det vi kan gjøre for deg

tjenester

Utvikling av mennesker, team og virksomheter for å lykkes bedre sammen, også i urolige omgivelser

 

Tilrettelegging

Råd og støtte

p

Kunnskapsoverføring

Coaching

tjenesteområder

Lederutvikling

Vi hjelper ledere og lederteam å stå bedre rustet for en stadig mer digitalisert og urolig verden.

Personlig effektivitet

Vi hjelper deg å ta kontroll over tiden: Bli kvitt tidstyvene! Få individuell veiledning på det som stjeler mest tid for akkurat deg.

Teamutvikling

Vi hjelper team å bli sterkere og mer slagkraftige gjennom å bevisstgjøre og å trene på ulike atferdsmønstre som bygger team.

Strategier og valg

 Vi tilrettelegger prosesser for idéskaping, problemløsing, vanskelige beslutninger og strategivalg. 

Kontinuerlig forbedring

Vi hjelper virksomheten å få på plass strukturer og forståelse slik at bærende ideer og valg kan leves av hver og en medarbeider hver eneste dag.

Omdømme & kultur

Vi hjelper deg å bli kjent med og å få i gang de «motorene» som gir de riktige refleksene, og som får folk til å snakke om din virksomhet og ditt produkt, om og om igjen.

Omstilling

Vi bistår når de store endringene skjer, gjennom avskjeden med det som var, det sårbare ingenmannslandet når «ingenting virker», og ikke minst: Initieringen av det nye.

Konfliktløsing

Vi bidrar til å ta den vanskelige dialogen når uenighet og motsetninger glir over i en usunn og destruktiv konflikt

Vi setter sammen løsninger for deg - gi oss en utfordring!

Hva skal vi prioritere? Hvor skal vi bruke eksterne? Hvilken type bistand kan vi ha mest nytte av? Hvor lang fram skal vi tenke?

Vi har jobbet med mange kunder av ulike størrelser og fasonger, og fra mange ulike bransjer. Tjenesteområdene og de ulike produktene vi har satt opp, er for å gi et bilde av hva vi jobber med, og for å gi ideer til mulige løsninger. Svaret kan like gjerne være en variant av disse, eller en kombinasjon av flere, på tvers av tjenesteområder. Vi liker også å jobbe på en slik måte at man tar et steg av gangen i stedet for å lage store avtaler med lang horisont. Da kan vi avstemme og korrigere kurs underveis, og vi må hele tiden sikre at vi gjør oss fortjent til å få være med videre.

Gi oss gjerne en utfordring og en liten mulighet til å bli kjent med dere, så kan vi skisse den løsningen vi tror gir mest mening for akkurat dine behov.

 

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522