Teamutvikling

Vi hjelper team å bli sterkere og mer slagkraftige gjennom å bevisstgjøre og å trene på ulike atferdsmønstre som bygger velfungerende team, og ved å få individene til å fungere.

Alle tjenester

Intro

Vi er forskjellige, og takk så mye for det!

Et slagkraftig team består at mennesker mennesker som er ulike og bruker av sine styrker til å gjøre teamet som helhet sterkere. Likevel blir ofte ulikheter et hindrer, fordi folk sliter med å forstå både seg selv og hverandre og lar ulikhetene utvikle seg til problemer, noen ganger også konflikter.

Vi hjelper team med å forstå de atferdstrekkene som skaper sterke team, og ikke minst hvordan å bruke innsikt i egen og andres atferd til å gjøre ulikheter og mangfold til en ressurs, ikke et problem.

It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed

Napolean Hill, amerikansk forfatter av selvhjelpsbøker

Teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability

Patrick Lencioni, amerikansk forfatter av bøker om bedriftsledelse

Bedre sammen

Workshop: 6 t – 1,5 d

Utviklingsløp: Etter avtale

Vi tar for oss de atferdstrekkene som får et team til å prestere. Hvordan står det til i ditt team, og hva er stegene som må til for å bli enda bedre sammen?

Mestre atferd

Workshop: 2 – 6 t 

Hvordan oppnå mer ved økt innsikt i egen og andres atferd? Hvordan virker du på andre? Hvordan virker andre på deg? Hva skjer ved stress eller konflikter? Hva driver motivasjonen? Hvordan kjenner du igjen ulike atferdsmønstre?

Individuell coaching

Utfordringer på arbeidsplassen, nye ansvarsområder eller bare et ønske om å få fram den beste siden av deg selv? Vi hjelper deg på vei.

 

U

5B analyse for team

Analyse med rapporter

 

U

DISC-analyse

Analyse med rapporter

 

Åpent BIG-treff 15. august: Hvordan er din «pipeline» for talent?

Hvordan er din "pipeline" for talent?Det er litt sent å lete etter dyktige mennesker den dagen det haster og behovet er der. Hvorfor ikke la seg inspirere av dyktige selgere? De bearbeider alltid en "pipeline" med muligheter. Hvor dyktige er vi til å tenke slik når...

Åpent BIG-treff 7. juni: Nye pengestrømmer på nye arenaer, med søkelys på e-sport

Nye pengestrømmer på nye arenaer, med søkelys på e-sportDet er i ferd med å oppstå enorme pengestrømmer på arenaer majoriteten av dagens ledere ikke har noe forhold til, og hvor de unge dominerer bildet. Hvordan ser de nye markedene og forbruksmønstrene ut? Vi setter...

Åpent BIG-treff 10. mai: Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?

Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvor mye dataspill ungdom spiller, og hvor gode de er til å løse ulike problemstillinger, samarbeide og tenke strategisk. Dette la bemannings- og rekrutteringsselskapet...

Rigging for å ta plaster ut i verden

Mode Sensors  er en trøndersk grunderbedrift som har utviklet et skytilkoblet sensorplaster for å måle veskebalansen og forebygge dehydrering hos ulike målgrupper. Med en klar og enkel ide, tydelig verdi i et stort marked og en teknologi som er krevende å utvikle, har...

Hvorfor vi bruker Everything DiSC

Å mestre atferd er lønnsomt, men ikke helt enkelt Har du noen gang blitt misforstått og forstår ikke helt hvorfor? Har du opplevd at personer reagerer forskjellig på samme innspill? Er du bevisst at dere er forskjellige, men mangler et felles begrepsapparat for å...

Verkstedgjengen sammen om nærhet til internkundene

Vinteren 2019/2020 fikk vi gleden av å jobbe med Lerøy Midt sin verkstedgjeng på Rensvikholmen ved Kristiansund. Årlig investerer Lerøy Midt mangfoldige millioner kroner i båter og annet utstyr, og verkstedgjengen er en viktig brikke i å sørge for at levetiden på...

Vi fikk løfte sammen med BDO advokater

Høsten 2019 samlet medarbeiderne hos BDO advokater i Trondheim seg for å se på hvordan de kunne løfte enda mer i flokk for å ta virksomhetene videre. Hvordan vokse videre når alle egentlig er fullbooket og har mer enn nok i hverdagen med å levere? Effecto var...

Etablering av nytt lederteam for Istad Nett

Kraftmarkedet i Norge ble deregulert i 1991, og siden da har energibransjen vært gjennom store endringer. Delvis har endringene vært drevet fram av lovpålegg og samfunnsmessige hensyn, og delvis gjennom en ny og mer forretningsmessig dynamikk. Denne virkeligheten har...

Alfred Berg med kapitalforvaltning mot framtiden

Kapitalforvaltning er et område som er under endring, ikke minst som følge av en digitalisering som både påvirker markedsutvikling, kundeatferd, relasjonsbygging, administrative prosesser og også kjerneprosessene i selve forvaltningen. En av våre mest tradisjonsrike...

Visste du at…?

  • «En gruppe er en sammensetning av flere individer som ikke trenger ha noe annet formål enn det å være samlet, mens et team alltid har en hensikt. Et team har en retning, et mål, en oppgave. Det trenger ikke en gruppe å ha og har det heller ikke ofte, som når noen samles fordi de har en felles interesse.»
  • Et team sin effektivitet kan ødelegges totalt dersom bare en av medlemmene ikke har tillit hos en eller flere av de andre
  • Konflikt ikke er farlig, men tvert i mot nødvendig for at et team skal prestere
  • Det er forskjell på arferd og personlighet: «Det er mulig å til en viss grad endre atferd, men grunnpersonligheten er ofte stabil hele livet og det må betydelig innsats over mange år til i form av nye livserfaringer for at personligheten skal kunne endres.» Wikipedia
  • Vår egen atferd påvirkes av atferden til de vi er sammen med
  • Ved å forstå hvordan vi virker på andre, og andre virker på oss, kan vi tilpasse egen atferd for å oppnå mer

Uttalelser fra deltakere på «Bedre-sammen-leveranser»

Konkret og relevant. Det vises at Frede og Stein har operativ erfaring selv.

Alle har fått sagt sitt og kommet til ordet. Engasjement!

Bra opplegg med at vi flyttet oss rundt i lokalet og skiftet fokus. Bra visualisering

Fått i gang gode, saklige og relevante diskusjoner

Sistetimen var knallbra!

En setting som skaper ro til å tenke. Fin atmosfære.

Ryddig og strukturert tilnærming

Folk var påkoblet og tilstede

Identifisert problemer og «avlyst kriser»

Fikk snakket om ting vi ikke hadde fått til å snakke om ellers

Fellesskapsfølelse. Bedre kjent og bedre samhold.

Ingen «powerpoints». Tusen takk!

Ting bygger tydelig på hverandre, og vi har nå fått en helt annen plattform å jobbe videre på

Klima for åpenhet og ærlighet. Folk byr på seg selv.

Fått mere selvinnsikt, og ser problemer fra flere sider. Fikk tankevekkere.

Vi setter sammen løsninger for deg - gi oss en utfordring!

Hva skal vi prioritere? Hvor skal vi bruke eksterne? Hvilken type bistand kan vi ha mest nytte av? Hvor lang fram skal vi tenke?

Vi har jobbet med mange kunder av ulike størrelser og fasonger, og fra mange ulike bransjer. Tjenesteområdene og de ulike produktene vi har satt opp, er for å gi et bilde av hva vi jobber med, og for å gi ideer til mulige løsninger. Svaret kan like gjerne være en variant av disse, eller en kombinasjon av flere, på tvers av tjenesteområder. Vi liker også å jobbe på en slik måte at man tar et steg av gangen i stedet for å lage store avtaler med lang horisont. Da kan vi avstemme og korrigere kurs underveis, og vi må hele tiden sikre at vi gjør oss fortjent til å få være med videre.

Gi oss gjerne en utfordring og en liten mulighet til å bli kjent med dere, så kan vi skisse den løsningen vi tror gir mest mening for akkurat dine behov.

 

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522