Strategier og valg

Vi tilrettelegger og bistår i strategiprosesser, idéskaping, problemløsing, vanskelige beslutninger og strategiske valg. 

Alle tjenester

Noen ganger er det ikke åpenbart

I en kompleks og skiftende verden er det ikke lett å ta de rette avgjørelsene, og noen ganger er det ikke lett å se alternativene heller. Handler det om noe som er viktig? Haster det? Det er da det er viktig å ikke falle for fristelsen til å hoppe rett på konklusjonene. Kanskje finner du ut senere at du bare har gjort noe med symptomene? Kanskje finner du ut at du ikke engang har løst rett problem? … eller så kanskje du har løst noe, mens resten står igjen på perongen eller er på full fart en annen vei?

Vi hjelper deg å navigere rundt fallgruvene og til å ta det forløsende steget videre.

 

If I had an hour to solve a problem I’d spend 55 minutes thinking about the problem and five minutes thinking about solutions.

Albert Einstein

We´ve got to own the problem. If you don´t own the problem you´ll never gonna fix the problem.

Anthony Fauci

Amerikansk immunolog og direktør, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Veien videre

Vi tilrettelegger prosesser for å involvere store og små grupper i arbeidet med å finne veien videre. Vår tilnærming innebærer å engasjere folk i det de kan for å identifisere og tydeliggjøre de valgene som må tas og hva de vil innebære. 

t

Tilrettelegge valg/problemløsing

Vi tilrettelegger gruppeprosesser for vanskelige valg og problemløsing. Vi tilnærmer oss metodisk for å forløse gode svar, utnytte tverrfaglige ressurser og skape legitimitet for valg og løsninger.

Referansegrupper

Statistiske undersøkelser er vel og bra for ulike formål, men når vi trenger å komme under huden på ulike problemstillinger trenger du å få folk i tale. Vi hjelper deg å identifisere og sette opp ulike referansegrupper som hjelper deg å få den innsikten du trenger, testet ideene dine og som også hjelper deg å spre viktige budskap.

Felles verdensbilde

En kompleks og urolig verden gjør at folk mer enn noen gang ser hver sin virkelighet. I denne workshopen bearbeider vi både hverandres og ekstern oppfatninger med mål om å få en sterkere samlet oppfatning. Da er det også lettere å finne løsninger.

Kopilot

Vi stiller som kopilot i arbeidet med å navigere i uoversiktlige omgivelser. Noen ganger for å kunne gi innspill fra utsiden, noen ganger for å bidra med vår trening i å se sammenhenger, og noen ganger fordi man trenger noen å sparre med som ikke er involvert. 

U

Strategirevisjon

For den modige og ambisiøse tilbyr vi en strategirevisjon hvor vi kartlegger og gjør vurderinger av risiko, uklarheter, uutnyttede muligheter og eventuelle huller. 

Åpent BIG-treff 15. august: Hvordan er din «pipeline» for talent?

Hvordan er din "pipeline" for talent?Det er litt sent å lete etter dyktige mennesker den dagen det haster og behovet er der. Hvorfor ikke la seg inspirere av dyktige selgere? De bearbeider alltid en "pipeline" med muligheter. Hvor dyktige er vi til å tenke slik når...

Åpent BIG-treff 7. juni: Nye pengestrømmer på nye arenaer, med søkelys på e-sport

Nye pengestrømmer på nye arenaer, med søkelys på e-sportDet er i ferd med å oppstå enorme pengestrømmer på arenaer majoriteten av dagens ledere ikke har noe forhold til, og hvor de unge dominerer bildet. Hvordan ser de nye markedene og forbruksmønstrene ut? Vi setter...

Åpent BIG-treff 10. mai: Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?

Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvor mye dataspill ungdom spiller, og hvor gode de er til å løse ulike problemstillinger, samarbeide og tenke strategisk. Dette la bemannings- og rekrutteringsselskapet...

6 vanlige feil ved bruk av SWOT-analyser

Lær av andres feil. Få praktiske tips til hvordan du bruker SWOT-analysen med bedre resultat. Gjennom ulike roller har vi gjennom årene vært så privilegert å få innsyn i mange strategiprosesser, i alt fra små selskap til multinasjonale giganter. Det har gitt oss...

Hva er framtidens taxi? – spurte Trøndertaxi

En tradisjonsrik næring utfordres fra flere kanter. Vi fikk bidra med en sentral rolle i et F&U prosjekt for å kartlegge mulige veier videre. Drosjenæringen er en utsatt og omdiskutert næring. I internasjonal sammenheng har selskap som Uber fått stor...

Alfred Berg med kapitalforvaltning mot framtiden

Kapitalforvaltning er et område som er under endring, ikke minst som følge av en digitalisering som både påvirker markedsutvikling, kundeatferd, relasjonsbygging, administrative prosesser og også kjerneprosessene i selve forvaltningen. En av våre mest tradisjonsrike...

Mange «UKM-hoder» samlet i tre dager for å gi innspill til veien videre

I september i 2018 var rundt 30 mennesker med ulike tilknytning til UKM (Ung kultur møtes) samlet i Gdansk i tre dager for å gi innspill til styrets strategiarbeid. Effecto hadde rollen som tilrettelegger. Vi høstet lovord fra både deltakere og oppdragsgiver for...

Visste du at…?

  • Mange forsøk på å løse problem feiler fordi man går rett på løsningene uten å ha funnet ut om man er enige om hvilket problem man egentlig løser, .. eller bør løse
  • Involvering svært ofte feiler fordi man forventer at medarbeiderne skal forstå strategimodellene i stedet for at de som skal sammenfatte strategiene bruker involvering for å forstå medarbeiderne.
  • Gjennomføring av strategiske valg er en utfordring for svært mange selskaper, og en undersøkelse av McKinsey viser at 70% av endringsinitiativ ikke makter å levere ønsket resultat. Initiativ forskinkes, sprorer av, eller lagt på hylla uten noen opplevelse av retning eller at noe haster. 

Uttalelser fra deltakere på strategisamlinger

Fint med perspektiv fra ulike kundegrupper fordi det ble konkret (og var vanskelig)

Mange har bidratt

Bra med plansjer og visualiseringer fordi det skapte assosiasjoner

Det kom fram mange synspunkter i gruppearbeidet

Oppsettet inviterer til deltakelse

Bra med stresstest som fikk tydeliggjort veivalg og dilemma vi trenger å finne ut av

Vi setter sammen løsninger for deg - gi oss en utfordring!

Hva skal vi prioritere? Hvor skal vi bruke eksterne? Hvilken type bistand kan vi ha mest nytte av? Hvor lang fram skal vi tenke?

Vi har jobbet med mange kunder av ulike størrelser og fasonger, og fra mange ulike bransjer. Tjenesteområdene og de ulike produktene vi har satt opp, er for å gi et bilde av hva vi jobber med, og for å gi ideer til mulige løsninger. Svaret kan like gjerne være en variant av disse, eller en kombinasjon av flere, på tvers av tjenesteområder. Vi liker også å jobbe på en slik måte at man tar et steg av gangen i stedet for å lage store avtaler med lang horisont. Da kan vi avstemme og korrigere kurs underveis, og vi må hele tiden sikre at vi gjør oss fortjent til å få være med videre.

Gi oss gjerne en utfordring og en liten mulighet til å bli kjent med dere, så kan vi skisse den løsningen vi tror gir mest mening for akkurat dine behov.

 

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522