Personlig effektivitet

Vi hjelper deg å ta kontroll over tiden: Bli kvitt tidstyvene! Få veiledning på det som stjeler mest tid for akkurat deg.

Alle tjenester

Frigjør tid og energi

Det handler ikke om å skvise mer ut av sitronen, men om å ikke la omgivelser og omstendigheter dra deg inn i en evig runddans fra brannslukking til brannslukking. Tidstyvene finner vi «over alt»; i tankesett, i organisering av informasjon og oppgaver, i prioritering, og i samspill med andre. 

Ta kontroll! Frigjør tid og energi slik at du selv kan ta stilling til hvordan du kan bruke både tiden og energien din til beste for deg selv og virksomheten.

I løpet av programmet fikk vi mange aha-opplevelser når vi så hvor enkle grep som skulle til for å få stor virkning

Per Audun Letnes, daglig leder og arkitekt i Letnes arkitektkontor

Ta kontroll over tiden

Foredrag: 1-2 timer

Workshop: 4-6 timer

Program: 4-5 samlinger (a 3 timer)

 Gjennomgå prinsipper for å ta kontroll over tiden og redusere stress. Gjennomgå 19 energi- og tidstyver fordelt på hovedområdene organisering av oppgaver, prioritering og samspill med andre.

Effektiv hverdag - "dine favoritter"

Omfang etter avtale

Vi stiller verktøykassen til disposisjon. Du velger de tema du ønsker å adressere i din virksomhet.

Autoritet på personlig effektivitet over mange år

Personlig effektivitet var den første satsningen til Effecto som selskap, og medgrunder Frede Jakhelln har vært en autoritet på området i hele selskapets levetid. Denne artikkelen, et intervju med Jakhelln i Fagbladet, er helt tilbake fra 2012. I snart et tiår etter...

Peterson utvikler prestasjonskultur med støtte fra Effecto

I 2011 ble papirproduksjonen på Ranheim organisatorisk slått sammen med emballasjeproduksjonen, med ny leder og sammensatt ledergruppe fra begge virksomheter. I 2012 gjennomførte ledergruppen et lederutviklingsprogram i regi av Effecto Rådgivere. Deretter, i 2013...

Visste du at…?

  • multitasking ikke virker
  • 95% av beslutningene våre i hverdagen er styrt av intuisjonene vår, og at den er en særdeles lite pålitelig venn, spesielt dersom man ønsker å endre vaner
  • det i snitt tar 25 min å komme i gang igjen etter et avbrudd
  • vi har en tendens til å prioritere uviktige oppgaver med en tidsfrist foran viktige oppgaver uten en tidsfrist
  •  over halvparten av møtene vi deltar i oppleves som bortkastet av deltakerne
  • mange oppgaver ikke blir delegert før de skulle ha vært ferdige

Et utvalg av uttalelser fra deltakere

Tidsbesparende, bedre struktur på arbeidsdagen

Hjelper meg å holde fokus på å gjøre ting til riktig tid – fullfører oppgavene i større grad enn før

Mindre psykisk stress. Man blir sliten av det man ikke får gjort. 

Fått bekreftet at «gjør det nå» er rett prinsipp i forhold til kundebehandling og å få arbeid gjort

Besvarer henvendelser raskere

Får unna små ting

Mer effektive arbeidsrutiner. Går ikke og grunner på enkeltoppgaver.

Det har blitt artigere å jobbe

Større følelse av mestring

Tømmer innboksen oftere enn før, tvinger meg til å ta affære tidligere

Kundeuttalelse

«… vi har senket skuldrene og fått det bedre. Bedre oversikt over oppgavene og e-posten gir et godt grunnlag for å kunne prioritere de viktigste oppgavene, de som virkelig fortjener tiden.»

 Driftsleder hos Shell Kristiansund

 

Vi setter sammen løsninger for deg - gi oss en utfordring!

Hva skal vi prioritere? Hvor skal vi bruke eksterne? Hvilken type bistand kan vi ha mest nytte av? Hvor lang fram skal vi tenke?

Vi har jobbet med mange kunder av ulike størrelser og fasonger, og fra mange ulike bransjer. Tjenesteområdene og de ulike produktene vi har satt opp, er for å gi et bilde av hva vi jobber med, og for å gi ideer til mulige løsninger. Svaret kan like gjerne være en variant av disse, eller en kombinasjon av flere, på tvers av tjenesteområder. Vi liker også å jobbe på en slik måte at man tar et steg av gangen i stedet for å lage store avtaler med lang horisont. Da kan vi avstemme og korrigere kurs underveis, og vi må hele tiden sikre at vi gjør oss fortjent til å få være med videre.

Gi oss gjerne en utfordring og en liten mulighet til å bli kjent med dere, så kan vi skisse den løsningen vi tror gir mest mening for akkurat dine behov.

 

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522