Omdømme og kultur

Vi hjelper deg å bli kjent med og å få i gang de «motorene» som gir de riktige refleksene, og som får folk til å snakke om din virksomhet og ditt produkt, om og om igjen.

Alle tjenester

 ++++

Kultur spiser strategi til frokost

Dette berømte utsagnet fra Peter Drucker, blant annet betegnet som «grunnleggeren av moderne ledelse», har ikke som intensjon å beskrive strategiarbeid som uviktig. Drucker fremhever imidlertid at det å jobbe fram en sterk og myndiggjort kultur er en sikrere vei til suksess. For oss starter også et omdømme alltid innenfra, fra kulturen. Utfordringen for mange er hvordan å jobbe med dette i praksis, hvilke steg å ta for å skape resultat. Vi hjelper deg å gjøre dette arbeidet konkret, og ikke minst: annerledes og engasjerende.

Culture is simply a shared way of doing something with a passion.
Brian Chesky, Co-Founder, CEO, Airbnb.

Bygg din "snakkekapital"

Vi hjelper deg å bli kjent med og å få i gang de «motorene» som gir de riktige refleksene, og som får folk til å snakke om din virksomhet og ditt produkt, om og om igjen

Skap en kommunikasjonskanal som engasjerer

Emapti er en grunnleggende lederegenskap, men hvordan får du det satt i system i et selskap? Vi hjelper deg å skape en intern videoblogg (vlogg) med tilhørende strukturer som skaper et konstruktivt samspill og sterkt fellesskap i organisasjonen.

Fenomenene som ødelegger

I organisasjoner har vi fenomener som bidrar til å tappe energi og som utgjør barrierer for å bygge sterke fellesskap. Vi hjelper deg å kjenne igjen disse fenomenene og å bygge en bevissthet som hjelper deg å bekjempe dem.

Annerledesprosjektet for et sterkere fellesskap

Lage noe sammen? Få en annerledes utfordring? Spille inn musikkvideo? Vi skreddersyr opplegg med mål om å bryte barrierer og å skape fellesskapsfølelse. Dette er også «signalprosjekt» som handler om å forankre bærende ideer og å bygge omdømme.

Vedtatte sannheter

Er det «sånn», eller er det egentlig bare noe vi har vent oss til å tenke og si? Tjener det oss å tenke slik?Vi identifiserer og utfordrer de vedtatt sannhetene som bidrar til å holde organisasjonen tilbake.

Bryt gjennom merkelappene

Merkelappene vi har en tendens til å sette på hverandre, blant annet på de med ulik bakgrunn, tilhørighet til funksjon, etc., har en tendens til å lage barrierer for god kommunikasjon. Virksomheter som skal navigere i et utfordrende landskap har ikke råd til slike barrierer. Vi hjelper å bryte opp i mønstrene og hjelper forlk med å se hva som ligger bak merkelappene.

Åpent BIG-treff 15. august: Hvordan er din «pipeline» for talent?

Hvordan er din "pipeline" for talent?Det er litt sent å lete etter dyktige mennesker den dagen det haster og behovet er der. Hvorfor ikke la seg inspirere av dyktige selgere? De bearbeider alltid en "pipeline" med muligheter. Hvor dyktige er vi til å tenke slik når...

Åpent BIG-treff 7. juni: Nye pengestrømmer på nye arenaer, med søkelys på e-sport

Nye pengestrømmer på nye arenaer, med søkelys på e-sportDet er i ferd med å oppstå enorme pengestrømmer på arenaer majoriteten av dagens ledere ikke har noe forhold til, og hvor de unge dominerer bildet. Hvordan ser de nye markedene og forbruksmønstrene ut? Vi setter...

Åpent BIG-treff 10. mai: Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?

Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvor mye dataspill ungdom spiller, og hvor gode de er til å løse ulike problemstillinger, samarbeide og tenke strategisk. Dette la bemannings- og rekrutteringsselskapet...

Et annerledesprosjekt om fellesskap og motivasjon for Lerøy Midt

Våren 2020, midt i utbruddet av en pandemi, fikk vi et løsningsorientert Lerøy Midt med på å gjøre et prosjekt utenom det vanlige. Sjekk her for å få en smakebit på YouTube! Hva gjør du med planer for å arbeide med økt samhold, motivasjon og fellesskap når en pandemi...

Hva er framtidens taxi? – spurte Trøndertaxi

En tradisjonsrik næring utfordres fra flere kanter. Vi fikk bidra med en sentral rolle i et F&U prosjekt for å kartlegge mulige veier videre. Drosjenæringen er en utsatt og omdiskutert næring. I internasjonal sammenheng har selskap som Uber fått stor...

Arman – fra gjemsel til berømmet merkevare

Han leverte våpen til Orderud-drapene, var yrkeskriminell og tok overdose sju dager på rad. Han kjente prisen på 300 gram gull men ikke på en liter melk. Hvordan var det mulig å ta tilbake kontrollen over pengene og livet - og bli nasjonal prosjektleder i NAV - og...

Visste du at…?

  • En undersøkelse om rekruttering av talent, utført på vegne av LinkedIn i USA blant 3000 fulltidsarbeidende, viste at de tre viktigste grunnene for ikke å ta en jobb var: 1) Dårlig kultur (70%), 2) Lavere lønn n (65%), 3) Går glipp av en «fancy» tittel (26%)
  • Den samme undersøkelsen viste at de tre viktigste grunnene for å bli værende i en virksomhet var 1) En følelse av tilhørighet (46%), 2) Gode ordninger (44%), 3) Genuin støtte fra toppen (36%)

Vi setter sammen løsninger for deg - gi oss en utfordring!

Hva skal vi prioritere? Hvor skal vi bruke eksterne? Hvilken type bistand kan vi ha mest nytte av? Hvor lang fram skal vi tenke?

Vi har jobbet med mange kunder av ulike størrelser og fasonger, og fra mange ulike bransjer. Tjenesteområdene og de ulike produktene vi har satt opp, er for å gi et bilde av hva vi jobber med, og for å gi ideer til mulige løsninger. Svaret kan like gjerne være en variant av disse, eller en kombinasjon av flere, på tvers av tjenesteområder. Vi liker også å jobbe på en slik måte at man tar et steg av gangen i stedet for å lage store avtaler med lang horisont. Da kan vi avstemme og korrigere kurs underveis, og vi må hele tiden sikre at vi gjør oss fortjent til å få være med videre.

Gi oss gjerne en utfordring og en liten mulighet til å bli kjent med dere, så kan vi skisse den løsningen vi tror gir mest mening for akkurat dine behov.

 

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522