Omdømme og kultur

Vi hjelper deg å bli kjent med og å få i gang de «motorene» som gir de riktige refleksene, og som får folk til å snakke om din virksomhet og ditt produkt, om og om igjen.

Alle tjenester

 ++++

Kultur spiser strategi til frokost

Dette berømte utsagnet fra Peter Drucker, blant annet betegnet som «grunnleggeren av moderne ledelse», har ikke som intensjon å beskrive strategiarbeid som uviktig. Drucker fremhever imidlertid at det å jobbe fram en sterk og myndiggjort kultur er en sikrere vei til suksess. For oss starter også et omdømme alltid innenfra, fra kulturen. Vi hjelper deg å gjøre dette arbeidet konkret, og ikke minst: annerledes og engasjerende.

Culture is simply a shared way of doing something with a passion.
Brian Chesky, Co-Founder, CEO, Airbnb.

Bygg din "snakkekapital"

Vi hjelper deg å bli kjent med og å få i gang de «motorene» som gir de riktige refleksene, og som får folk til å snakke om din virksomhet og ditt produkt, om og om igjen

Skap en kommunikasjonskanal som engasjerer

Emapti er en grunnleggende lederegenskap, men hvordan får du det satt i system i et selskap? Vi hjelper deg å skape en intern videoblogg (vlogg) med tilhørende strukturer som skaper et konstruktivt samspill og sterkt fellesskap i organisasjonen.

Fenomenene som ødelegger

I organisasjoner har vi fenomener som bidrar til å tappe energi og som utgjør barrierer for å bygge sterke fellesskap. Vi hjelper deg å kjenne igjen disse fenomenene og å bygge en bevissthet som hjelper deg å bekjempe dem.

Annerledesprosjektet for et sterkere fellesskap

Lage noe sammen? Få en annerledes utfordring? Spille inn musikkvideo? Vi skreddersyr opplegg med mål om å bryte barrierer og å skape fellesskapsfølelse. Dette er også «signalprosjekt» som handler om å forankre bærende ideer og å bygge omdømme.

Vedtatte sannheter

Er det «sånn», eller er det egentlig bare noe vi har vent oss til å tenke og si? Tjener det oss å tenke slik?Vi identifiserer og utfordrer de vedtatt sannhetene som bidrar til å holde organisasjonen tilbake.

Et annerledes prosjekt for å bygge fellesskapsfølelse og bryte barrierer

Etter flere år med kraftig vekst, med over 30 lokasjoner spredt over Midt-Nirge, og med sosial distanse som ny nomal, hadde lakseprodusenten Lerøy Midt behov for å gjøre noe for å bygge et enda sterkere fellesskap.

Effecto ble utfordret til å komme med et prosjektforslag, og vi endte opp med innspilling av en musikkvideo. Medarbeiderne bidro fra hver sin lokasjon med lavterskelløsninger på sang, rap, dans, band, foto, videoklipp og kreative innslag. 

 

 

 

Visste du at…?

  • En undersøkelse om rekruttering av talent, utført på vegne av LinkedIn i USA blant 3000 fulltidsarbeidende, viste at de tre viktigste grunnene for ikke å ta en jobb var: 1) Dårlig kultur (70%), 2) Lavere lønn n (65%), 3) Går glipp av en «fancy» tittel (26%)
  • Den samme undersøkelsen viste at de tre viktigste grunnene for å bli værende i en virksomhet var 1) En følelse av tilhørighet (46%), 2) Gode ordninger (44%), 3) Genuin støtte fra toppen (36%)

Vi setter sammen løsninger for deg - gi oss en utfordring!

Hva skal vi prioritere? Hvor skal vi bruke eksterne? Hvilken type bistand kan vi ha mest nytte av? Hvor lang fram skal vi tenke?

Vi har jobbet med mange kunder av ulike størrelser og fasonger, og fra mange ulike bransjer. Tjenesteområdene og de ulike produktene vi har satt opp, er for å gi et bilde av hva vi jobber med, og for å gi ideer til mulige løsninger. Svaret kan like gjerne være en variant av disse, eller en kombinasjon av flere, på tvers av tjenesteområder. Vi liker også å jobbe på en slik måte at man tar et steg av gangen i stedet for å lage store avtaler med lang horisont. Da kan vi avstemme og korrigere kurs underveis, og vi må hele tiden sikre at vi gjør oss fortjent til å få være med videre.

Gi oss gjerne en utfordring og en liten mulighet til å bli kjent med dere, så kan vi skisse den løsningen vi tror gir mest mening for akkurat dine behov.

 

Ta kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200