Om oss

Effecto Rådgivere

om oss

Vi er et lite men erfarent team

Effecto har siden starten av 2018 vært et fulltids samarbeid mellom partnerne Frede Jakhelln og Stein Ræstad. 

Til sammen har vi

 • lang operativ ledererfaring og toppledererfaring nasjonalt og internasjonalt
 • hjulpet over 200 virksomheter og flere tusen mennesker i ulike bransjer
 • flere års erfaring med utforming og formidling av fagstoff innen ledelse og finans
 • jobbet tett i og med miljøer som ligger i front i digitaliseringen internasjonalt
 • mastergrader innen økonomi/strategisk ledelse, data og kybernetikk.
 • kurs og sertifikater innen coaching, atferdsanalyse og teamatferd.

personene

Frede Jakhelln

Partner og daglig leder

Life is what happens to you while you are busy making other plans

Dreven forbedringsekspert som kan alle triksene i «effektiviseringsboka» og brenner for at folk skal lykkes på jobben

 • Medgrunder av Effecto Rådgivere
 • Leder og salgserfaring fra IBM – NCR – AT&T – SPSS – Q-Free
 • Konstruktør av BTR@WRK (better at work) – registrert februar 2016
 • Samlet erfaring fra flere tusen timer med å hjelpe folk med å fungere best mulig
 • Bodø, København, Oslo – Trondheim siden 2003
 • Norsk, dansk, engelsk, tysk, spansk
 • MSc (Econ) med spesialisering innen strategisk ledelse, serviceledelse og konsulentrollen.

Stein Ræstad

Partner

Alt starter med hva du «ser»

Lidenskapelig forbedringsarkitekt, multiartist og  kunnskapsnerd med svart belte i styring og ledelse i digitaliserte omgivelser

 • Ti år som toppleder i datterselskap av Tieto og Siemens
 • Grunder i to IT-selskap:Lederkilden (lever enda), Diggerin (USA-satsning som feilet)
 • Skrevet og bearbeidet over 3.000 «sider» med fagstoff innen ledelse og finans
 • Skrevet feirede foredrag for andre.
 • Konstruktør av I 4.0 KAMPFORM (modell for ledereffektivitet i digitaliserte omgivelser), SUPERFIN (nøkler til responderende kultur), Diggerin iSee (automatiseringsprinsipper for styring med mangelfulle data), DATSEAR-C (tilstandsindikatorer for proaktiv salgsstyring) og Formula T8 for kreative miljø.
 • Ansvarlig for utvikling av IT-løsninger( CRM, finansiell analyse,økonomi, HR og logistikk)
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig. Noe tysk
 • MSc i data og kybernetikk, grunnfag i musikk

 

historien

En 17 år lang historie

Mens samarbeidet mellom Frede og Stein begynte i starten av 2018, kan Effecto sin historie spores 17 år tilbake. 

Den 30 april 2005 ble selskapet stiftet av Frede Jakhelln under navnet Nidaros AS. Selskapet innledet umiddelbart samarbeide med Effecto Rådgivere AS, og gikk inn som medeiere av dette samme år.  Effecto Rådgivere ble merkenavnet i markedet, noe som også ble beholdt da selskapene senere ble fusjonert i 2013, med Nidaros AS som overtakende selskap.

2003

Et overskuddsprosjekt for personlig effektivitet og forbedringsprosesser

Gründer Frede Jakhelln hadde en bakgrunn med økonomiutdanning fra Danmark og mastergrad i strategisk ledelse. Gjennom lederroller i både internasjonale og norske selskap, kjente han etter hvert på kroppen at ledere og medarbeidere hadde behov for en type støtte som de IKKE fikk. Dette trigget ideer og en glød etter å bygge opp en egen virksomhet.

Når anledningen bød seg, var derfor ikke veien lang til Effecto, hvor en gruppe mennesker med universitets-/høyskoleutdanning og operativ ledererfaring samlet seg om å bruke sin kompetanse til å hjelpe ulike virksomheter og mennesker med forbedringsprosesser og personlig effektivitet. For de fleste Effecto-rådgiverne var aktiviteten et overskuddsprosjekt i kombinasjon med andre roller. For Frede ble Effecto et brennende og altoppslukende engasjement og han ble også raskt en synlig og aktiv skikkelse i ulike fora med tema som coaching, atferd og HR på agendaen.

Selskapet satte seg tidlig som mål å dekke de 6 nordligste fylkene og de bygde satsningen rundt leveranser av PEP-konseptet, et internasjonalt konsept og merkenavn innen personlig effektivitet.

Effecto etablerte seg raskt. I løpet av høsten 2005 var de første leveransene i gang, og man kunne skilte med kjente selskaper som bl a Statoil, NTNU og Telenor på kundelisten. Etter dette fulgte mange store og små kunder og etter få år kunne de skilte med leveranser til over 100 forskjellige kunder. Det inkluderte også kunder i alle byene i de seks nordligste fylkene.

Kombinasjonen av et teoretisk fundament og praktisk erfaring var en av de viktigste årsakene til selskapets suksess, noe det også har vært bygget på videre.

2008

Bedre Sammen – team og ledere over hele landet

I 2008 besluttet selskapet å utvide tjenestespekteret til også å inkludere leder- og teamutvikling. Rådgiverne ble sertifisert i verktøy som DiSC (atferdsstiler) og The Five Behaviors (atferdstrekk i velfungerende team), og de nye tjenestene ble integrert med tjenestene rundt personlig effektivitet. Møteeffektivitet ble også et tema. Kombinasjonen av disse tjenestene ble markedsført med begrepet «Bedre sammen» som overbygning.

Markedsmessig fikk selskapet etter hvert inngrep med offentlig forvaltning, og det kunne vise til flere kommuner, helsesektor og statlige enheter. En del landsdekkende organisasjoner kom også på kundelisten. Da finanskrisen slo inn over Norge i 2008/2009 dro selskapet fordeler av en kundebase som var spredt over ulike sektorer. 

2013

Nedskalert skreddersøm og BTR@WRK

Effecto opplevde etter hvert at kundene fikk en stadig mer kompleks virkelighet å forholde seg til, noe som gav seg utslag i  behov for både mer skreddersøm og rådgivere som kunne ta del i et større spekter av kundenes problemstillinger. 2013 markerte derfor slutten på en æra hvor effektive leveranser av standardiserte tjenester hadde vært prioritet. Avtalen med PEP ble sagt opp og Nidaros AS og Effecto Rådgivere AS ble fusjonert. Med avslutningen av PEP-satsningen ble også samarbeidet med de rådgiverne som hadde vært involvert gjennom flere år rundet av.

Frede stod med dette tilbake som eneeier og startet arbeidet med å å sette flere års erfaring sammen til et nytt tjenestekonsept, hvor skreddersøm og et mye tettere arbeid med hver enkelt kunde stod i fokus. Ideene bygget opp rundt «BEDRE SAMMEN» ble ivaretatt samtidig som trivsel på arbeidsplassen ble enda sterkere vektlagt som fundament for enhver forbedringsprosess.

I 2015-2016 ble byggesteinene i det nye tjenestekonseptet satt i system og varemerket BTR@WRK (Better at Work) ble registrert.

2018

Et rakfisklag med konsekvenser

I januar 2018 var Frede i et rakfisklag hvor han havnet i en lang prat og engasjerte diskusjoner med Stein Ræstad. Frede og Stein hadde kjent og jevnlig truffet hverandre i over 10 år, men akkurat denne kvelden og denne praten skulle få konsekvenser. 

Stein hadde bakgrunn som sivilingeniør innen data og kybernetikk og hadde gjennom mange år ledet selskap i IT-bransjen både nasjonalt og internasjonalt  Han hadde også jobbet i flere år som ansvarlig redaktør med nettbasert formidling av fagstoff inn ledelse og finans. Hans seneste satsning handlet om å løfte sin egen oppstart i USA, bygget rundt digitale algoritmer for effektivisering av salgsprosesser. Til tross for et lovende produkt og flere års hardt arbeid i et av verdens største vekstområder, hadde familiefaren likevel endt opp med å konstatere at satsningen ble for kostbar både personlig og finansielt. Etter å «nesten ha forandret verden», satt han nå i et rakfisklag med gode venner mens han var i tenkeboksen for hva neste steg skulle bli. Frede på sin side så et marked preget av stadig større urolighet og komplekse utfordringer, og var ved et veiskille i forhold hvordan han skulle løfte Effecto videre. 

Den lange praten i rakfisklaget ble trigget av hvordan den pågående digitaliseringen skiller seg fra den digitaliseringen som har preget verden siden slutten av 60-tallet, hvordan levesett endres, nye forretningsmodeller vokser fram, bransjegrenser forvitrer, arbeidsvaner endres, og ikke minst: Hvordan det å lede endrer seg. Med erkjennelsen av et udekket behov, erfaringer og kunnskap som utfylte hverandre, og opplevelsen av et felles verdisett i bunnen, begynte ideene til et samarbeid å spire. Et samarbeid med potensiale i seg til å matche behovene hos virksomheter og ledere som møter krav fra en stadig tøffere virkelighet. 

Ideen spiret fort, for allerede mens de sent samme kveld plukket i seg noen rester av rakfisken, ble en avtale bekreftet med et håndtrykk. Uken etter ble ideene bearbeidet videre, grunnlaget for et nytt samarbeid var lagt og siden har Frede og Stein aldri sett seg tilbake. (Bortsett fra akkurat nå i skrivende stund…)

En reise mot UNIKE kundenære prosesser

For Effecto innebar det nye samarbeidet ikke bare en slagkraftig konstellasjon i markedet, men også at reisen fra effektive standardleveranser i selskapets barndom til en rendyrket kundenær satsning var fullført. 

Som felles plattform for sin felles satsning, utviklet de nye partnerne et tjenestespekter og en ny leveransemodell. Sammen dro de ut på veien med flere meter store papirruller, tapetserte konferanserom med figurer og papir, utviklet digitale samhandlingskonsepter, skrev historier, engasjerte enkeltmennesker og grupper, kjørte kvalitativ kartlegging og analyser, fikk folk til å snakke om det de ellers ikke snakker om, utfordret og reviderte strategier, bidro i omstrukturering av selskap, løsnet opp i konflikterer, fikk folk til å danse på merdene i havgapet, laget musikk og spilte inn musikkvideo med over hundre deltakere.

Resultatet av dette er nå vår kundenære og UNIKE leveransemodell som handler om å komme Under huden på folk og virksomheter, Navigere sammen med kunde, få Individer i tale, by på Kreativitet med en rik verktøykasse, og ikke minst skape et Engasjement som går begge veier.

Selv om dagens versjon av Effecto jobber på en annen måte og tar del i en større del av kundenes problemstilling enn i selskapets barndom, er dette trygt forankret i en selskapshistorie med et brennende ønsker om å hjelpe mennesker til å lykkes bedre på jobben. 

Vår samlete erfaring og kunnskap kombineres nå med selskapets historie med leveranser til over 200 virksomheter og flere tusen mennesker. Dette gir trygghet til å jobbe på en annerledes måte, fordi vi har sett at det virker og fordi vi sammen evner å gjøre det.

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522