Lederutvikling

Vi hjelper ledere og lederteam å stå bedre rustet for en stadig mer digitalisert og urolig verden

Alle tjenester

I urolig vær trenger man noe å holde i

Verden er mer urolig enn før. For eksempel endrer den nye bølgen med digitalisering både måten vi lever på, forretningsmodeller og hvordan produkter og bransjer ser ut. Ikke minst endrer den også kravene til det å lede.

I Effecto har vi lagt vekt på å gi ledere et praktisk rammeverk (I 4.0 KAMPFORM) med knagger som fungerer i en hverdag hvor «alt» er i bevegelse, uansett om virksomheten er stor eller liten. Det håndterer tema innen målstyring, strategiarbeid, virkelighetsoppfattelse, relasjonelle ferdigheter, styring i fart, overvåkning og eksperimentering med teknologi, attrahering av ressurser og myndiggjøring.

There are two things we can say with certainty about the future: it will be different, and it will surprise. Now, more than ever, leaders have to navigate unfamiliar, challenging times, a quickening pace of change, increasing expectations, and a rising tide of rapidly-evolving conditions. This new and different environment (VUCA) is challenging leaders to find new ways to lead their organisations and achieve sustained success. As a subsequent of these circumstances, there is a thirst for leadership, yet leaders face a whirlwind environment laden with remarkable opportunities and daunting challenges through which to lead their people and organizations.

Prof Sattar Bawany et al (2016)

I KAMPFORM?

Workshop: 6t – 1,5 dag

Vi går gjennom de 8 knaggene i KAMPFORM-modellen. For hver av de 8 går vi i dialog for å se på relevans for kunden, gir rammer for en egenevaluering og praktiske tips til løsninger. 

Lederteamet i 4.0 KAMPFORM

Utviklingsprogram: Flere samlinger

Vi går i dybden på de ulike knaggene i KAMPFORM modellen. Vi planlegger omfang og fokusområder i samarbeid med kunden. 

Ledere i 4.0 KAMPFORM

Foredrag: 1-2 timer

Få et rammeverk for hvordan å lede i en urolig og digitalisert verden, med  inspirasjon og tips innen 8 ulike områder.

Hvem bestemmer?

Workshop: 6t – 1,5 dag

Stort eller lite lederteam? Sammensetning? Hvordan foregår beslutningsprosessene? Organisering av det praktiske arbeidet, inkludert møter.

KAMPFORM-modellen basert på studier og >150 intervjuer i flere land

Bildet viser Ræstad med en selvkjørende bil fra Google under et opphold i Palo Alto i hjertet av Silicon Valley i 2014.

KAMPFORM-modellen, som vi bruker som rammeverk, ble utviklet av nåværende partner i Effecto, Stein Ræstad, i perioden 2012 til 2016. Modellen har funnet sin form gjennom over 150 intervjuer med nøkkelpersoner i inn- og utland, supplert med studier av bøker, artikler og trender. Bakgrunnen var å se på hvordan den pågående digitaliseringen påvirker måten å lede på.

Toppledere, mellomledere, grundere, forskere, teknologileverandører, bedriftsrådgivere og venture kapitalister er blant bidragsyterne, primært sentrert rundt Silicon Vallay, New York og Norden.

Visste du at…?

  • disse skillet mellom forrige (Industri 3.0) og nåværende digitalisering (Industri 4.0) handler om at man før automatiserte det man allerede gjorde, mens man nå bruker digitale teknologier til. løse behov på nye måter.
  • begrepet «den 4. industrielle revolusjon» først ble introdusert i 2014 av Klaus M Schwab, arbeidende styreleder i World Economic Forum
  • algoritmen anses som en av menneskehetens 3 store «myke teknologier» sammen med skriftspråket og pengesystemet, og med tilsvarende kraft til å endre hvordan vi lever.
  • Begrepet VUCA ofte benyttes for å beskrive dagens omgivelser, men ble først introdusert i 1987 og tatt i bruk av det amerikanske militæret for å beskrive omgivelsene etter avslutningen av den kalde krigen: Volatility (volatilitet) , uncertainty (usikkerhet), complexity (kompleksitet) and ambiguity (tvertydighet)
  • vi nå har fire generasjoner i arbeidslivet samtidig, og hvor alle disse har vokst opp med helt ulike teknologiske virkeligheter (Boomers, generation X, millennials, generation Z).
  • flere teknologier med kraft til å endre bransjer (disruptive) er i ferd med å modnes samtidig.
  • digital fremmedgjøring er med på å skape skiller, men også å drive fram en emosjonell revolusjon

Vi setter sammen løsninger for deg - gi oss en utfordring!

Hva skal vi prioritere? Hvor skal vi bruke eksterne? Hvilken type bistand kan vi ha mest nytte av? Hvor lang fram skal vi tenke?

Vi har jobbet med mange kunder av ulike størrelser og fasonger, og fra mange ulike bransjer. Tjenesteområdene og de ulike produktene vi har satt opp, er for å gi et bilde av hva vi jobber med, og for å gi ideer til mulige løsninger. Svaret kan like gjerne være en variant av disse, eller en kombinasjon av flere, på tvers av tjenesteområder. Vi liker også å jobbe på en slik måte at man tar et steg av gangen i stedet for å lage store avtaler med lang horisont. Da kan vi avstemme og korrigere kurs underveis, og vi må hele tiden sikre at vi gjør oss fortjent til å få være med videre.

Gi oss gjerne en utfordring og en liten mulighet til å bli kjent med dere, så kan vi skisse den løsningen vi tror gir mest mening for akkurat dine behov.

 

Ta kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200