Kontinuerlig forbedring

Vi hjelper virksomheten å få på plass og forbedre strukturer og forståelse slik at bærende ideer og valg kan leves av hver og en medarbeider hver eneste dag.

Alle tjenester

Mange små deler i en kraftfull bevegelse

Når verden blir mer kompleks, mangfoldig og kunnskapskrevende samtidig som kravet til tempo øker, er man avhengig av en organisasjon som er i stand til å ta fortløpende og raske avgjørelser nær der problemstillingene oppstår. Vi hjelper med å få på plass de bilder og tydelig formulerte valg og rammer som må til for at «maskinen» skal gå, og vi oljer litt ekstra underveis.

 

No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it

H.E. Luccock

“Digital Twin is a hot new ’emerging terminology space’, but this is a real thing, and modeling is at the heart of it.

Sky Matthews

CTO and Fellow, IBM Watson IoT

Strategiformulering og tolkning

En detaljert strategiplan kan fungere for en avgrenset gruppe ledere. Vi bidrar til å få denne formulert og oversatt slik at den gir mening og støtte for alle de som skal leve strategiene og ta intuitive valg hver eneste dag. Viktige strategiske valg skal leve i hodene og ryggmargen til folk, ikke ligge i skuffer.

Digital tvilling

Når en virksomhet overstiger en vis størrelse, blir i dag sammenhengene så mange og sammensatte at ingen enkeltmennesker kan ha oversikt.  Vi hjelper deg å skape et rammeverk for oppbyggingen av en digital tvilling som blant annet gjør at du dynamisk kan avdekke hvordan ting henger sammen, se hva som skjer ved endringer mv.  

Intuisjons- og dilemmatrening

 Intuitive valg bestemmer det meste av det vi gjør i hverdagen. Vi trener folk på å ta intuitive valg som er i samsvar med de bærende ideene og valgene selskapet er bygget på, inkludert hva man leverer og står for som er årsaken til at man blir valgt av kundene. Dette inkluderer også de dilemma som oftest oppstår når man må velge noe på bekostning av noe annet.

g

Gruppetrening i forbedringer

Hvordan gå stegene fra en gryende tanke til at en faktisk forbedring er satt ut i livet? Hvordan håndtere at det kan ligge kritikk i alle forbedringsforslag? Hvordan unngå at ting bare renner ut i sanden?

Vi fikk løfte sammen med BDO advokater

Høsten 2019 samlet medarbeiderne hos BDO advokater i Trondheim seg for å se på hvordan de kunne løfte enda mer i flokk for å ta virksomhetene videre. Hvordan vokse videre når alle egentlig er fullbooket og har mer enn nok i hverdagen med å levere? Effecto var...

Peterson utvikler prestasjonskultur med støtte fra Effecto

I 2011 ble papirproduksjonen på Ranheim organisatorisk slått sammen med emballasjeproduksjonen, med ny leder og sammensatt ledergruppe fra begge virksomheter. I 2012 gjennomførte ledergruppen et lederutviklingsprogram i regi av Effecto Rådgivere. Deretter, i 2013...

Visste du at…?

  • en undersøkelse viser at 67% av velformulerte strategier feiler på grunn av for dårlig gjennomføring.
  • I sin klassiske bok, Kvarken og jaguaren, fra 1995 bruker forfatteren Murray Gell-Mann jaguaren som bilde på kompleksitet og mangfold, hvor alt spiller sammen i perfekt timede bevegelser

Vi setter sammen løsninger for deg - gi oss en utfordring!

Hva skal vi prioritere? Hvor skal vi bruke eksterne? Hvilken type bistand kan vi ha mest nytte av? Hvor lang fram skal vi tenke?

Vi har jobbet med mange kunder av ulike størrelser og fasonger, og fra mange ulike bransjer. Tjenesteområdene og de ulike produktene vi har satt opp, er for å gi et bilde av hva vi jobber med, og for å gi ideer til mulige løsninger. Svaret kan like gjerne være en variant av disse, eller en kombinasjon av flere, på tvers av tjenesteområder. Vi liker også å jobbe på en slik måte at man tar et steg av gangen i stedet for å lage store avtaler med lang horisont. Da kan vi avstemme og korrigere kurs underveis, og vi må hele tiden sikre at vi gjør oss fortjent til å få være med videre.

Gi oss gjerne en utfordring og en liten mulighet til å bli kjent med dere, så kan vi skisse den løsningen vi tror gir mest mening for akkurat dine behov.

 

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522