Konfliktløsing

Vi bidrar til å ta den vanskelige dialogen når uenighet og motsetninger glir over i en usunn og destruktiv konflikt. 

Alle tjenester

Når små problemer får vokse seg store

Usunn konflikt i teamet? En medarbeider som sliter? Murring som er vanskelig å adressere? Noe som skurrer? Anstrengt relasjon i styre eller blant eiere?

Konflikter er som oftest ikke farlige, og ofte nødvendig for å komme videre. Noen ganger bikker det over til å bli usunt, og da er  fellesnevneren som oftest at det er forbundet med ubehag å ta tak i. 

Vi hjelper deg å komme videre, slik at det som er ubehagelig i dag ikke får vokse og bli smertefullt og uhåndterlig i framtiden.

Workplace bullying–in any form–is bad for business. It destroys teamwork, commitment and morale

Tony Morgan

former Chief Executive, The Industrial Society

Personkonflikt

Skreddersydd tilrettelegging

Vi tilrettelegger en prosess for å løsne opp i en konfliktsituasjon som primært handler om relasjonene mellom to enkeltmennesker.

Gruppekonflikt

Skreddersydd tilrettelegging

Vi tilrettelegger en prosess hvor flere er involvert, og hvor man kanskje også har grupperinger som står mot hverandre. Det kan være i et formalisert team eller i en løsere gruppering av arbeidskolleger.

Grunnlaget for Slikkepott-suksessen ble lagt når det så som mørkest ut

Våren 2018 så det mørkt ut for Slikkepott.no, en nisje netthutikk for de som elsker å bake. De to likeverdige grunderne hadde kommet til et veiskille hvor de var grunnleggende uenige om veien videre, og hvor uenighetene hadde utviklet seg til en betent konflikt som...

Visste du at…?

En amerikansk undersøkelse viste at

  • medarbeidere brukte 2,8 timer hver uke på å håndtere konflikt
  • 25% håndterer konflikt ved å melde seg syk eller å ikke møte opp på jobb
  • 88% av medarbeidere involvert i jobbrelatert konflikt erkjente å ha blitt medisinert i løpet av de siste tre år.
  • medarbeidere som uteblir fra arbeid i periode på grunn av jobbrelatert konflikt i snitt blir borte i 21 dager

 

 

Vi setter sammen løsninger for deg - gi oss en utfordring!

Hva skal vi prioritere? Hvor skal vi bruke eksterne? Hvilken type bistand kan vi ha mest nytte av? Hvor lang fram skal vi tenke?

Vi har jobbet med mange kunder av ulike størrelser og fasonger, og fra mange ulike bransjer. Tjenesteområdene og de ulike produktene vi har satt opp, er for å gi et bilde av hva vi jobber med, og for å gi ideer til mulige løsninger. Svaret kan like gjerne være en variant av disse, eller en kombinasjon av flere, på tvers av tjenesteområder. Vi liker også å jobbe på en slik måte at man tar et steg av gangen i stedet for å lage store avtaler med lang horisont. Da kan vi avstemme og korrigere kurs underveis, og vi må hele tiden sikre at vi gjør oss fortjent til å få være med videre.

Gi oss gjerne en utfordring og en liten mulighet til å bli kjent med dere, så kan vi skisse den løsningen vi tror gir mest mening for akkurat dine behov.

 

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522