Hva du vil oppleve

Hvordan vi jobber

År med prøving og feiling har gjort at vi har tatt valg som er litt annerledes, – rett og slett fordi det virker, og fordi vi kan.

U

Under huden

N

Navigering sammen med kunden

I

Individene i sentrum

K

Kjernen som lidenskap

Vi har tatt i mot hjelp. Vi har gitt hjelp. Ikke minst har vi sett! Vi har sett…

– ledergruppene som ikke evner å dra lasset sammen – hvordan vi stempler hverandre i stedet for å snakke – små problem som får bli store – hvordan fokus på egen gevinst ødelegger for fellesskapet – hvordan man ikke evner å ta tak i det som faktisk ER vanskelig – de som gjemmer seg bak fasadene sine – hvordan «glansbilder» og store ord får mange til å føle seg mindreverdige – hvordan folk i usikkerhet roper etter å bli sett – alle de som er mest opptatt av sitt eget – de oppgitte øynene på de som bare venter på middagen på «strategiseminaret» – de som strever med å holde seg våkne mens «powerpointer» ruller over lerretet – alle de flotte planene før de havner i en skuff…

Vi har kort sagt sett at om vi skal lykkes, må vi våge å være annerledes!

U

Under huden

Vi har valgt å bruke vår bakgrunn til å ta en kompromissløs kundenærhet hvor vi tar et ekte eierskap til kundens utfordringer. Det stiller store krav til hvordan vi leverer, ikke minst i forhold til hvordan vi jobber for at både vi og kunden selv skal komme under huden på den utfordringen som skal løses.

 • Vi stiller oss på kundens banehalvdel. Det er vi som må forstå kunden, ikke kunden som må forstå oss. Derfor bruker vi tid på å sette oss inn i kundens virksomhet og omgivelser.
 • Vi bruker aktivt kvalitativ kartlegging. Gjennom å snakke med mennesker, finner vi svar som gjør det mulig å handle, ikke bare en score.
 • Vi supplerer gjerne med online analyseverktøy når det er hensiktsmessig, ikke for å få «korrekte» svar, men for å få i gang de viktige samtalene.
 • Vi vektlegger avdigitaliserte samlinger hvor det handler om å skape innsikt, engasjement og dialog mellom alle som deltar.
 • Tilsvarende legger vi vekt på å dra nytte av mulighetene som ligger i digital samhandling utenom fysiske samlinger. Dette har blitt ekstra viktig med sosial distanse som den nye normalen.

N

Navigering sammen med kunden

Med et ekte eiereskap til kundens utfordringer, setter vi oss også i den posisjon hvor vi tar på alvor å bidra i arbeidet med å finne de neste stegene på veien videre. Dette kan  vi gjøre fordi vi har en bakgrunn som gir oss kunnskap om omgivelsene i kombinasjon med mekanismene i så vel virksomheter som mennesker. Noen ganger fører vårt bidrag til at man får løsnet opp der man står fast, andre ganger at kursen endres, og atter andre ganger; at man får tydeliggjort og forbedret de valgene man ellers ville ha tatt.

 • Arbeidet med å komme under huden på utfordringen gjør oss i stand til å gi meningsfyllte bidrag når veivalg skal tas. Ofte kan vi også bidra med innspill som ikke har nådd ledelsens bord.
 • Vi er priveligerte og fått delta i dialogen hos mange lederteam, på alle nivå i mange ulike bransjer. Det gjør at vi kan bringe inn ideer og perspektiv inspirert av mange kloke hoder.
 • Fordi vi evner å ta lederes perspektiv, kan vi følge opp problemstillinger som ledere ser er viktige men ikke selv har kapasitet til å ta tak i slik det fortjener.
 • Mens mange representerer sitt «fag», er vi eksperter i å være tverrfaglige og å se sammenhenger på tvers. Det gjør oss ofte til en katalysator for at andre kan gi det beste av seg selv.
 • Når en virksomhet står overfor større endringer, bidrar vi gjerne med den sparringen toppleder trenger. Det er ofte nyttig fordi andre kan være direkte eller indirekte berørt og ha personlige motiv for hvilke løsninger de støtter.

I

Individene i sentrum

Det er hos mennesker du finner mestringsopplevelser, personlige barrierer og ikke minst; behovet for å bli sett og verdsatt. I våre leveranser tar vi som utgangspunkt at lite vil virke om vi ikke tar på alvor at de som blir berørt er individer med hver sine ståsted og hver sine behov.

 • Når vi inkluderer kvalitativ kartlegging i leveransen, bygger vi ikke bare innsikt i utfordringene, vi bygger også relasjoner som er en viktig del av dynamikken i hele leveransen.
 • I leveranser hvor kunnskapsoverføring er sentral, bygger vi inn individuell oppfølging der vi kan, slik at vi kan rydde opp i det som måtte hindre enkeltmennsker å henge med.
 • Det å forstå motstand er fundamentet for å finne gode løsninger og måter å få de til å virke på. Vi omfavner motstand og dialogen med de enkeltmenneskene som kreves for å sette seg inn i den.
 • Dialogen med individer gjør oss i stand til å bidra til å «omprogrammere» intuitive tanker og handlingsmønstre som er til hinder for å få gjort endringer.
 • Vi bidrar med coaching av nøkkelpersoner som trenger støtte i krevende perioder.
 • Vi forsøker alltid å by på oss selv på en slik måte at vi blir ufarlige og enkle å ta kontakt med underveis i en leveranse.

K

Kjernen som lidenskap

I en stadig mer skiftende og kompleks verden, må strategier, planer og budskap bygges rundt et fåtall viktige og tydelige valg som mennesker er i stand til å forholde seg til i hverdagen, som gir energi og hvor ikke alt faller sammen og må endres hver gang nye situasjoner oppstår. Vår lidenskap for å bygge rundt kjernen viser seg i den jobben vi gjør og i dialogen med kunden.

 • Vi utfordrer for å få fram bærende ideer som kan formidles til oss muntlig, og ikke bare gjennom planer som må hentes opp «fra skuffen».
 • Vi bidrar til å tydeliggjøre, ikke minst i forhold til sammenhengene mellom de bærende ideene og de mekanismer og handlingsplaner som er etablert for å virkeliggjøre de.
 • Vi bidrar til å forankre og «oversette» slik at de bærende ideene ikke bare på papiret, men også i praksis, er styrende for både analytiske og intuitive valg i en organisasjon
 • Vi bidrar med løsninger for å skape en fruktbar intern dialog rundt bærende ideer over tid.

U

Under huden

N

Navigering sammen med kunden

I

Individer i sentrum

K

Kjernen som lidenskap

Sammen om det meste

Uansett oppdrag, og uansett hvem som vises mest, jobber vi alltid sammen. Det er når vi klarer å kombinere det vi samlet står for at vi klarer å levere det beste til kundene: Vi er ulike, men det gjør at vi legger merke til ulike ting og får et bedre bilde av det vi skal løse. Vi er også ofte uenige, men når vi får brynet oss på hverandre ender vi nesten alltid opp med en bedre forståelse, og ikke minst; bedre forberedte forslag til løsninger. Bredden i vår samlede kompetanse og bakgrunn gjør også at vi har en rikholdig verktøykasse å ta av i leveransene og gjør oss i stand til å håndtere den kompleksiteten som ofte er nødvendig for å få resultat. 

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522