effectopedia

Nye begrep eller gamle klassikere? Unngå å bli vippet av pinnen! Skaff deg et vokabular for presis og effektiv dialog, og for stadig å bli bedre.

365 utvalgte minitema for ledere

Vi har bygget vårt Effectopedia som en plattform for dialogen med våre kunder, med tema som mennesker og atferd, trender, aktuell teknologi, nye forretningsmodeller, nye satsningsområder, strategisk ledelse, ledelsesteorier, omstilling, utvikling av team og organisasjoner, forbedringsprosesser, bedriftskultur, konflikt, merkevare og omdømme, konkurranse, samarbeid og forhandling, økonomiske mekanismer, juridiske rammer, selskapstransaksjoner, verdiutvikling, viktige selskap og organisasjoner, etc…

365 utvalgte minitema for ledere – forklaringer for ikke-eksperter – lett å dele

#-a
b
c
 • Cache er svaret – nesten alltid (KOMMER)
 • Cookies er ikke for å spises (KOMMER)
 •  Coach, mentor eller veileer? (KOMMER)
 • Coachende lederstil (KOMMER)
d
e
f
 • Forretningsmodell (KOMMER)
 • Fotonikk
 • Fremvoksende strategier (KOMMER)
 • Fremvoksende teknologier (KOMMER)
g-h
 • Haster-viktig matrisen (Eisenhower) (KOMMER)
 • Havvind
 • Humankapital (KOMMER)
i-j
k
 • Kaosteori (KOMMER)
 • Karbonfangst (KOMMER)
 • Kjernekompetanse (KOMMER)
 • Kjernevirksomhet (KOMMER)
 • Kodak-øyeblikk
 • Kognitiv letthet (KOMMER)
 • Kunstig intelligens og mennesket (KOMMER)
 • Kunnskapsledelse (KOMMER)
 • Kunnskapsøkonomien (KOMMER)
 • Kvalitativ vs kvantitativ analyse (KOMMER)
 • Kybernetikk (KOMMER)
l-m
 • MIT-modellen (KOMMER)
 • Mobilitet som tjeneste (KOMMER)
 • Mobilnettet i Norge
 • Mobilt internett (KOMMER)
 • Moores lov (KOMMER)
 • Most important task (MIT) (KOMMER)
n-o
p
q-r
s
 • Seks tenkehatter (De Bono)
 • Selskapstransaksjoner (KOMMER)
 • Søkemotoroptimalisering (SEO) (KOMMER)
 • Shingo-modellen (KOMMER)
 • Silicon Valley (KOMMER)
 • Skalering og skalafordel (KOMMER)
 • Skiferolje og fracking (KOMMER)
 • SNAP selling (KOMMER)
 • Sortiment
 • Sosiale media (KOMMER)
 • Spillteori
t-u
 • The Advantage (Lencioni)
 • Tilbakemelding og evaluering (KOMMER)
 • Tilrettelegger (Facilitator)(KOMMER)
 • Tingenes internett (KOMMER)
 • Total kvalitetsledelse (TQM) (KOMMER)
 • Truster og karteller (KOMMER)
 • Tverrfaglighet (KOMMER)
 • Utsettelsesatferd (Prokrastinering) (KOMMER)
 • Utvanning (KOMMER)
 • Utvidet virkelighet (AR)

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522