effectopedia

for ledere - forklaringer for ikke-eksperter - lett å dele

tu

Team

Sammensetning av mennesker med komplementære ferdigheter som er ansvarlig for en eller flere prestasjoner. Katzenbach har definert et virkelig team som en liten gruppe personer med komplementære ferdigheter, som er engasjert av og omforent om gruppens hensikt, mål og arbeidsmetodikk, samt at de holder hverandre gjensidig ansvarlig for gruppens arbeidsresultat.

Teori

[Eng: Theory]

Et utsagn, eller et sett med sammenhengende utsagn, om årsak og virkning, aksjon og reaksjon. Teori er derfor forenkling og abstrahering. Teori kommer av det greske ordet theoria, som betyr «betraktning».

The 5 C´s

Amerikansk betegnelse for de viktigste faktorene å kartlegge ved en kredittverdighetsanalyse: Character (debitors karakteregenskaper, moral), Capacity (debitors dyktighet), Capital (kapitalforhold slik de kartlegges gjennom en regnskapsanalyse mv.), Collateral (sikkerhet), Conditions (konjunkturutsikter).

The Advantage 

The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business

The Advantage er en bok av Patrick Lencioni, utgitt i 2012, som hans siste hovedverk – en videreføring av hans tidligere hovedverk The Five Behaviors-boken fra 2001. The Advantage oppsummerer mange av hans bøker og peker på 4 sentrale elementer for en sunn og vellykket virksomhet, og som også peker på organisatorisk helse som den mest sentrale fokusområdet for å lykkes fremover.

De 4 elementene er:

 1. bygg et velfungerende team (basert på 5 behaviors modellen)
 2. Skap klarhet/tydelighet – at alle forstår virksomhetens mål og formål samt hva man skal gjøre
 3. Overkommunisér klarhet/tydelighet – at dette tydelig gjennomsyrer organisasjonen og forankres ved enhver mulighet
 4. Forsterk klarhet/tydelighet

Tidstyvene som tar kontroll over tiden din

[Eng: time thief, time bandit, time burglar], tidslekkasje

En tidstyv er noe som forstyrrer deg fra det du hadde planlagt å gjøre, og at du derfor bruker lenger tid på oppgaven. Erfaring viser at det er helt vanlig å kunne frigi typiske en time hver dag på et mer bevist forhold til tidstyver. Det handler ikke om å «skvise sitronen», men å kjenne at man tar mer styring over egen tid og ligger i forkant. 

En tidstyv kan være viktig og riktig å gjøre (f eks en kollega som må ha hjelp eller en viktig kunde som ringer), men det er fortsatt en tidstyv ut fra definisjonen. Regelene er imidlertid at man har reelle valg, men at det krever litt innsats «å bryte gjennom».

Når man skal jobbe med å få kontroll over tidstyvene i egen hverdag, kan man finne mange måter å dele inn og identifisere tidstyver på. Det er strengt tatt ikke så viktig. Det som er viktig er at man får stilt de spørsmålene og bevistgjort poeng som gjør at man ser hvor mulighetene ligger. En måte å dele det inn på som vi i Effecto har erfart er effektiv er å se på tre hovedgrupper:

 • Egen struktur og tankesett: Usettlsesatferd, leting etter informasjon, det flyter over av rot, fragmentering av kanaler
 • Hvordan du planlegger og prioriterer: Brannslukking, utilstrekkelige planer, avbrudd, kan ikke si nei, ville for mye, uavsluttede saker, fanget av den virtuelle verden
 • Samspill med andre: Utydelige beslutninger og beslutningsvegring, ineffektive møter, dårlig kommunikasjon, feilslått byråkrati, ufullstendig informasjon, drop-in besøk, uklare ansvar, dårlig delegering

Mange tidstyver er knyttet til vaner og tankesett, og man skal ha respekt for hvor utfordrende det faktisk er å endre vaner og tankesett. Ikke minst når du også er avhengig av endringer hos flere enn deg selv. I praksis er du ikke i mål før «det nye» oppleves som naturlige og intuitive valg (kognitiv letthet). Det krever en periode med målrettede endringer hvor hver endring krever tid, og det er også begrenset hvor mange du makter av gangen.

Toyota Production System (TPS)

Utviklet i Japan på 1930- og 40-tallet. På grunn av begrensede ressurser unngås sløsing og defekter, og jevn produksjonsflyt tilstrebes. Taiichi Ohno er sentral, inspirert av Henry Ford. Istedenfor masseproduksjon satser Toyota på mindre serier og rask omstillingstid. Spres til USA på 1970- og 80-tallet og omdøpes til Just-In-Time (JIT). Amerikanske industriledere drar på studieturer til Japan for å lære, og TPS-ekspert Shigeo Shingo tas med til USA for å hjelpe. Opphav til det som i dag går under betegnelsen Lean Thinking, eller bare Lean.

Utvidet virkelighet

[Eng: Augmented Reality (AR)]

«Utvidet virkelighet (…) er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd. Man får et ekstra lag av informasjon. Den ekstra informasjonen vil typisk ikke erstatte virkeligheten, men utvide den på en eller flere måter.» (Wikipedia)

Noen kjente eksempler: 

 • Vise en arkitekts forslag til et nytt bygg inn i virkelige omgivelser.
 • Bruk av «greenscreen» (event. «bluescreen») i live TV show, hvor programlederne kan bevege seg i dataskapte kulisser. 
 • Pokémon Go kombinerte gaming med den virkelige verden og skapte en utvideet virkelighet hvor spillerne kunne fange og trene pokemon-karakterer på virkelige lokasjoner. 
 • Filtrene i Snapchat
 • Plassering av digital vedlikeholdshistorikk, statistikker og brukerinstrukser direkte på en komponenet i et industrimijø, slik at kvalitetssjekk og vedlikehold går raskere og tryggere.
 • Vise møbler du vurderer å kjøpe i ditt eget bomiljø
 • Sportssendinger hvor du ser klubblogoer på banen i en fotballkamp, viser nedslag fra tidligere rekorder i en hoppkonkurranse, etc
 • Militær kamptrening, hvor du tilfører stressende og kamprelevante elementer til virkelige omgivelser.
 • Plassere historiske skikkelser og elementer inn i dagens virkelige verden

Dette var bare et lite utvalg. Utvidet virkelig er et område hvor bare fantasien (og lommeboka) setter grenser.

AR nevenes ofte i sammenheng med VR, som står for Virtual Reality (eller virtuell virkelighet). VR handler om å skape en hel virtuell og digital verden som du typisk blir en del av gjennom bruk av VR briller e.l. AR og VR har beslektede bruksområder, men det spås at AR vil få en raskere utviklinge enn VR.

Her er Pokèmon Go i bruk, hvor karakterene dukker opp i virkelige omgivelser på din egen mobiltelefon. Mobilspillet ble lansert i Norge i juli 2016.

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522