FNs sikkerhetsråd, også kalt verdens mektigste rom, består av 15 medlemmer. 5 av disser faste, mens ti velges av FNs generalforsamling. De fem faste har vetorett og er USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. De ti andre medlemslandene velges av FNs generalforsamling for to år om gangen (fem skiftes hvert år). Norge er medlem av Sikkerhetsrådet i perioden 2021 – 2022.

FNs offisielle språk, som alle offisielle FN-dokumenter gjøres tilgjengelig på, er arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk.

Les mer om: FNs 17 bærekraftmål

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling [Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)]: