Fotoner er en type elementærpartikler som alt lys og annen elektromagnetisk stråling består av. Fotonikk er et modeerne begrep på fysikken og teknologien sin har med lys å gjøre. Dette inkluderer også infrarød og ultrafiolett stråling.

Fotonikk omfatter optisk måleteknikk, sensorer, solceller, optisk kommunikasjon og belysning/display.