Ordet digitalisering («digitalization») ble først brukt i 1971 av Robert Wachaal i et essay om den sosiale betydningen av digitalisering av samfunnet. Termen stammer fra det engelske digit, som igjen kommer fra latin for «finger, tå», og bruken av ordet digit er sannsynligvis knyttet til det å få oversikt over noe ved å telle på fingrene(!).

Begrepet digitalisering brukes i praksis i dag både om

  1. konvertering av analoge data til digitale
  2. innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet.

Den første betydningen kan og kalles digitisering (digitization), men folk flest skiller ikke bevisst på dette, og derfor går også bruken av begreper om hverandre.  Opprinnelig refererte det kun til tallgenerering, det vil si omforming av analog informasjon til diskrete tallstørrelser som var fysisk representert på en slik måte at de kunne bli behandlet av de nye maskinene.

Vi kan tenke på digitisering som for eksempel å ta en (digitalt) kopi av et gammel bilde for så å lagre det digitalt, men også at vi bruker digital teknologi der vi tidligere var analoge: Vi lager digitale dokument, tar digitale foto, har digital lydoverføring på telefonen etc. I 2017 ble også norsk radio digitalisert ved overgangen fra FM til DAB.

Når flere og flere av objektene vi skal håndtere blir digitale, åpner det også nye muligheter for digital styring og automatisering. Digitalisering (digitalization) i betydning 2 brukes om «å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver», eller om «måten mange sider av vårt sosiale liv endres i møte med digital kommunikasjon».

I starten, og gjerne knyttet til det vi ser på som den tredje industrielle revolusjon, handlet det meste om å automatisere det vi allerede gjorde. Regnskapene lå på ei fil i stedet for i ei bok og vi skrev post som vi sendte elektronisk i stedet for å skrive på papir og sende med posten.

I dag har termen en fått en litt videre betydning. I tillegg til tallgenerering handler «digitalisering» nå også om det å benytte informasjonsteknologi til å endre måten vi gjør ting på og til å skape helt nye fenomener. Dette skyldes først og framst sammenfallet av mengden elementer og prosesser som finnes i digital form med samtidig modning av en rekke (digitale)  teknologier med disruptiv kraft. Dette er den primære drivkraften i det vi ser på som den fjerde industrielle revolusjon.

Mens den første bølgen av digitalisering (digitisering og automatisering) i stor grad handlet om å mestre teknologiene i seg selv, handler den bølgen vi nå er inne i om menneskelige relasjoner, bransjeendringer, strategiske veivalg,  atferdsmønstre, innovativ produktutvikling, paradigmeskifter mv. Da må vi ta inn over oss at digitalisering i dagens verden ikke er noe vi kan sette på ansvarsbeskrivelsen til teknologidirektøre eller IT-sjefen. Dagens digitalisering vrir og vrenger på DNA´et til virksomhetene og hører derfor hjemme både midt i toppledelse og gjennom hele organisasjonen. Det er et betydelig problem i mange virksomeheter i dag at nøkkelpersoner har svært ulike mentale bilder av hvoran digitaliseringen slår ut for egen virksomhet. I det ligger også vår grunnleggende og menneskelige hang til motstand mot endringer.