effectopedia

for ledere - forklaringer for ikke-eksperter - lett å dele

c

Clubhouse

Dette er appen hvor du kan prate eller lytte til andre som prater og som er spådd å bli det nye store innen sosiale medier. Det er kun audio, ingen bilder (foruten profilbildet ditt) eller video. Alt foregår i sanntid, og det er ingen mulighet for å spille av innholdet i ettertid.

Du må også bli invitert, og i motsetning til Facebook, Twitter og Instagram handler Clubhouse kun om å knytte folk sammen gjennom kun lyd. Når du er på insiden kan du «»tyvlytte» på samtaler som pågår, eller du kan slenge deg med. Du kan også starte dine egne. 

Mange celebriteter er medlemmer, noe som har bidratt til den oppmerksomheten som appen har fått.

Co-opetition

Et konstruert begrep brukt for å beskrive en situasjon og tenkesett der man kombinerer konkurranse og samarbeid: Selskap er komplementorer når det gjelder å skape markeder, og konkurrenter når det gjelder å dele opp markedet. Eks: En «restaurantgate» hvor konsentrasjonen av restauranter sørger for å trekke deg til området, mens hver enkelt restaurant jobber for at du skal legge igjen pengene dine hos akkurat dem. Co-opetition fokuserer på at det finnes vinn-vinn og vinn-tap-element i alle relasjoner mellom et selskap og dets kunder, leverandører, komplementorer og konkurrenter.

Cyberspace

Kyberrommet

Betegnelsen på et univers skapt av sammenkoblede datamaskiner og samfunnet rundt dem. Det beskriver en kunstig virkelighet der tid, sted og rom har helt nye betydninger. Begrepet ble første gang brukt av den amerikanske forfatteren William Gibson i romanen «Neuromancer» fra 1982.

I dag brukes begrepet om internett, både om det fysiske nettet og den tenkte verdenen. Det fysiske nettet er den fysiske delen av internett, som selve datamaskinen og nettverket. Den tenkte verdenen er det virtuelle rommet, som internett representerer.

Ordet cyberspace er avledet fra kybernetikk, fra det greske ordet kybernetes, som betyr «den som styrer», eller styrmann.

Avatar
En virtuell kropp eller person/personlighet i en virtuell verden. Det kan være knyttet til en todimensjonal form som et ikon i internettfora, eller det kan være tredimensjonale former, som i ulike dataspill.

I cyberspace er nok også grensekontrollen på godt og vondt omdefinert

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522