Bioteknologi har stor betydning for utviklingen på områder som medisin, landbruk, havbruk, industri og miljøvern. Noen eksempler er biologiske rensing, gjøre laksen til et bedre husdyr, behandling av dyre- og plantesykdommer, anvendel av biomasse som tre, fiber og slakteavfall, samt diagnostikk og behandlingsformer for mennesker

En eksempel på en viktig fremvekst innen bioteknologiens arbeidsteknikker er utviklingen av CRISPR/Cas9-systemet for genredigering.

Forskerne Jennifer Doudna og Emmanuelle Charpentier ved University of California i Berkley beskrev i 2012 hvordan man enkelt kan benytte CRISPR-teknologien til å programmere enzymene i CRISPR/Cas9-systemet til å gjenkjenne, klippe ut og erstatte hvilket som helst gen i en gensekvens. Dermed kan du redigere arvestoffer i alle mulige celletyper. CRISPR/Cas9-teknologi ble raskt benyttet i et enormt omfang i verden og er et av flere områder som forårsaker debatt om de etiske og moralske siden ved både denne og andre deler av bioteknologien.

Bioteknologien gir enorme muligheter, men kanskje også derfror forbundet med mange spørsmål, hensyn og utfordringer, det være seg økologiske, politiske, sosiale, etiske, moralske, økonomiske, vitenskapelige og helsemessige. Bruken av bioteknologi reguleres blant annet av bioteknologiloven og genteknologiloven.