«Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus, har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker, prater når de egentlig burde arbeide, motsier foreldrene sine og tyranniserer sine lærere.»

Sokrates ca. 400 f. Kr

Generasjonsforskjeller

En av dagens lederes viktigste utfordringer

Generasjonsforskjeller og generasjonskløfter er ikke noe nytt. Sokrates sin tirade ville fungert i dag og, muligens vært utvidet med et hjertesukk om den tiden de unge bruker foran skjermer. Likevel har flere pekt på at det å forstå den nye generasjonen er en av de viktigste utfordringene for ledere i dag. Derfor byr Effecto Rådgivere på BIG:

BIG =

Business Inspires Generations

Business Inspired by Generations

Dualiteten i BIG-uttrykket er der fordi vi mener det er beskrivende for en utfordring som både handler om å forløse ressursen som ligger i den nye generasjonen og om å møte en verden i endring med nye typer virksomheter som er inspirert av den nye generasjonens atferds- og forbruksmønster.

Effecto inviterer

Under huden med månedlige BIG-treff

BIG er et initiativ hvor målet er å trigge samtaler som bygger reell innsikt i den nye generasjonen som en betydelig ressurs for å bidra til økt vekst og fremgang.

Kjernen i BIG er månedlige BIG-treff hvor vi over tid tar for oss de nye generasjonene fra ulike vinkler, gjennom innledninger, paneldebatter og tid og rom for å prate med hverandre. Som hjelp vil vi bringe inn folk med kunnskap og erfaring fra næringsliv, forskning og rådgivning og ikke minst de unge selv.

 

Supre rammer

Dersom vi skal komme under huden på den nye generasjonen, må vi noen ganger ta turen inn på deres banehalvdel. Derfor er BIG-treffene lagt til vår samarbeidspartner Jotunheimen e-sportsenter, Kjøpmannsgata 63, Trondheim. Her får vi en uformell og ungdommelig ramme, hvor innsikt og de gode samtalene med interessante og inspirerende mennesker står i fokus.

Daglig leder Alex Hole tar del i vertskapet og vil og bidra med sin innsikt gjennom innlegg og deltakelse i BIG-panelet.

 Les mer om Jotuheimen på deres hjemmeside

Meningsfylte treff blir til

Som initiativtaker og vertsskap har vi i Effecto respekt for at tid er noe av det mest verdifulle folk har. Samtidig er nettopp det å samle interessante mennesker fra ulike generasjoner og posisjoner selve nøkkelen for et vellykket treff. Det være seg som innledere, del av  BIG-panlet eller tilhørere. Vi er derfor avhengig av å finne de relevante vinklingene, spørsmålene og rammene som gjør at et BIG-treff oppleves som vel anvendt tid for dette mangfoldet – hver gang. Det får vi ikke til helt alene, men vi er så heldige at vi har et ganske betydelig og mangfoldig nettverk å spille på. Likevel: Her kan det ikke bli for mye av det gode.
Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på, eller om du har innspill til oss. Du når Frede Jakhelln på 901 25 522 og Stein Ræstad på 932 05 398. 

En ideliste over problemstillinger slik den ser ut nå

Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvor mye dataspill ungdom spiller, og hvor gode de er til å løse ulike problemstillinger, samarbeide og tenke strategisk. Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?

Det er i ferd med å oppstå enorme pengestrømmer på arenaer majoriteten av dagens ledere ikke har noe forhold til. Hvordan ser de nye markedene og forbruksmønstrene ut?

Det har aldri vært dumt å ta vare på medarbeiderne sine, spesielt ikke i bransjer der konkurransen om de beste hodene er hard. Hvorfor er det ekstra viktig i dag, og hvordan ser 2022-utgaven av å ta vare på folk ut?

Grensene viskes ut geografisk, mellom jobb/skole og fritid og mellom tider på døgnet, og alt skjer på et slags internasjonalt engelsk. Hvordan påvirker det deg når du vokser opp i en grenseløs verden?

Gamingstolene som ungdommen omfavner er utformet med inspirasjon fra «racingstolene». Det som skjer på skjermene går gjerne også fort. Hvilke forventninger tar du med deg inn i arbeidslivet når du er vant til umiddelbare bekreftelser på «alt» du gjør?

Du kan ha kompetanse på en lang rekke felt her i livet, men det er ikke alltid lett å overføre det til nye områder. En afrikaner med et høy 02-opptak kan være fabelaktig på å løpe langt, men vil ikke nødvendigvis lykkes i et skiløp. Hva skal til for at næringslivet klarer å omsette den kompetansen som de opparbeider seg i «sin verden» til ferdigheter som næringslivet har bruk for. Er det stor forskjell?

 

 

Det virker å være ganske stor forskjell på hvordan gutter og jenter forholder seg til teknologi. Hvor er jentene? Er jentene opptatt av å redde verden mens gutta leker?

På internett kan man i stor grad regissere hvordan man framstår. Snakker jeg med deg eller med avataren din? Er det en bra eller dårlig ting når vi ikke vet helt hvem vi forholder oss til?

Hva gjør du når du skal kommunisere med noen? Ringer du? Chatter du? Sender du mail? Bruker du en app av noe slag? Hva forventer du at folk ser og følger med på? Hva er egentlig Discord for noe? Setter næringslivet premissene for kommunikasjon, eller tar de unge med seg det de er vant til?

I dag foregår mer og mer via en datamaskin. Vi ser også hvordan en lang rekke hjelpemidler gir muligheter som kan være helt avgjørende for utviklingen i folks liv. Er det likevel slik at noe går tapt dersom vi glemmer å bruke det mangfoldet av virkemidler vi har til rådighet? Har fyllepennen fortsatt en funksjon? 

Det er fort gjort å tenke på «gaming» som lek og moro, selv om vi ser at det bygger mestring. Så blir vi introdusert til Game+. Hva er egentlig det?

 

Ta kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522