BIG-undersøkelsen 2022

 

«Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus, har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker, prater når de egentlig burde arbeide, motsier foreldrene sine og tyranniserer sine lærere»  
Sokrates ca 400 f. Kr.

Generasjonskløfter er ikke noe nytt. Sokrates sin snart 2,5 tusen år gamle tirade ville ganske sikkert fungert også i dag. Dagens generasjonskløft er likevel annerledes! Våre unge i arbeidslivet har gjennom oppveksten utviklet et intuitivt forhold til banebrytende teknologier og spilleregler som har skapt en helt annerledes virkelighet enn det generasjonene før dem vokste opp i. Dagens generasjonskløft handler med andre ord ikke bare om ung og voksen, men om forskjeller skapt av en verden som på få år har endret seg mer enn noen gang.

Trøndelag har som ambisjon om å være en ledende region med Trondheim som landets teknologihovedstad. Da må vi også ha ledere som mestrer den generasjonen som representerer den primære ressursen i teknologiutviklingen! Hvordan kan vi forstå hverandre og jobbe bedre sammen? Hvordan navigerer vi i en verden av banebrytende teknologier og nye spilleregler som er intuitive for de unge? Hvordan engasjerer og motiverer vi på tvers av ulikheter i hva som driver oss? Hvordan jobber vi effektivt med nye arbeidsformer som både samfunnsutviklingen og de unge bringer med seg?

Mange får til mye, men vi vet også at vi må bli enda bedre til å dra nytte av fortrinnene vi har i regionen. Det får vi ikke til uten å spille på hverandre. Da må vi også velge å investere, både i oss selv og i de rundt oss.

BIG-undersøkelsen 2022 er nettopp et slikt initiativ, hvor vi har tilrettelagt for å dele fakta, oppfatninger og ideer slik at 

  1. hver enkelt leder og virksomhet kan lykkes enda bedre gjennom økt bevissthet, kraft og retning i arbeidet med å mestre den nye generasjonen. 
  2. enkeltaktører stimuleres til samarbeid hvor erfaring og ny kompetanse kan spille sammen i satsninger som løser de viktige problemene, og som kan være “ressursmagneter” for regionen
  3. alle premissgivere i regionen får enda bedre innsikt i hva ledere tenker om denne problemstillingen slik at de kan tilrettelegge for en enda sterkere samlet utvikling

Med BIG-undersøkelsen 2022 har vi IKKE som ambisjon å presentere fasitsvar på problemstillinger som mange kloke hoder har tenkt på allerede. Vår ambisjon er å stimulere til en enda mer aktiv dialog og nye ideer for å bygge en enda mer slagkraftig region med enda sterkere virksomheter.

Trondheim, desember 2022

Frede Jakhelln og Stein Ræstad

Partnere i Effecto Rådgivere AS

  • Forstå hverandre og jobbe bedre sammen

  • Navigere i banebrytende teknologier og nye spilleregler

  • Engasjere på tvers av ulikheter i hva som driver oss

  • Jobbe effektivt med nye arbeidsformer

Samarbeidspartnere:

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522