Hvordan er din «pipeline» for talent?

Det er litt sent å lete etter dyktige mennesker den dagen det haster og behovet er der. Hvorfor ikke la seg inspirere av dyktige selgere? De bearbeider alltid en «pipeline» med muligheter. Hvor dyktige er vi til å tenke slik når det gjelder et annet nøkkelområde i virksomheten: Å skaffe og utvikle talent? Hvordan får du de som passer inn i dine framtidige arbeidsoppgaver til å ville jobbe for nettopp deg den dagen du trenger det, og hvorfor er det så viktig å ligge i forkant av behovet?

Vi setter denne gangen søkelyset på samspillet mellom utdanning og arbeidsliv, både i forhold til det å tiltrekke seg de riktige talentene, men også i forhold til det å se på utdanning som en etappe i et livslangt læringsløp hvor menneskelige egenskaper og det å “lære å lære” blir stadig mer vektlagt. Er det noen som leverer stafettpinnen til deg, og er du klar for neste etappe?

Med oss for å belyse temaet har vi både med oss en som har bygget en virksomhet på å matche studenter og arbeidsgivere, en professor med stort engasjement for temaet og en som ser problemstillingen fra næringslivets side.

Tid: Mandag 15. august 14:30 – 16:30
Sted: Jotunheimen e-sportsenter, Kjøpmannsgata 63, Trondheim
Arrangør: Effecto Rådgivere, i samarbeid med Jotunheimen e-sportsenter
Inngang: Gratis, åpent for alle

Dette er et treff i en rekke med BIG-treff hvor vi på vegne av oss som har vært i arbeid noen år forsøker å komme under huden på den nye generasjonen og hvilke muligheter og utfordringer de representerer. 

Les mer om BIG-initiativet

Agenda

14:30 Dørene åpnes
Mingling med anledning til å kjøpe mat og drikke i baren

14:45 Velkommen: Alex Hole (Jotunheimen) og Frede Jakhelln (Effecto)

Innledning til debatt:

  • Hva er riktig talent for deg, og hva sier undersøkelser og erfaring om bruk av internship som virkemiddel? Jakob Erikstad, grunder av og CEO i StudMatch

  • Høyere utdannings rolle og samspill med arbeidslivet: Endrede krav, forventninger og strategier. Geir Egil Dahle Øien, professor ved NTNU og tidligere prosjektleder for «Fremtidens teknologistudier»

15:30 Pause – mingling

15:45 Paneldebatt om dagens tema.
I BIG-panelet har vi denne gangen med oss Jakob Erikstad, Geir Øien og Helge Mjølnerød (CEO for Wiseline og Daglig leder for Safetec Resources).

Debattleder: Stein Ræstad, Effecto

16:30 Slutt
Forsatt anledning til å bli værende for å slå av en prat eller å prøve ut noe av det Jotunheimen har å by på.

 

Om deltakerne

Jakob Erikstad, CEO, StudMatch og Trøndelagsstiftelsen

Jakob Erikstad har master i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU (2021), med spesialisering i Informatikk og Optimering. Han er i dag lidenskapelig opptatt av samspillet mellom studenter og næringsliv og har betydelig erfaring om problemstillingen som medgründer av læringsselskapet Realfagshjelpen, grunder av StudMatch og som partner i studentselskapet Junior Consulting. 

Gjennom selskapet StudMatch jobber han i dag for å gi bedrifter tilgang på flinke studenter, hvor mye av jobben handler om å samarbeide med bedriftene for å å skreddersy studentengasjementet tilpasset den enkeltes studieløp. 

I starten av 2022 fikk Erikstad i tillegg et engasjement som daglig leder for den nystartede Trøndelagsstiftelsen, støttet av en lang rekke pengesterke trøndere, med formål «å underbygge og synliggjøre Trøndelag som viktig base for kapitalforvaltning, eierskapsutøvelse og hovedkontor både i privat og offentlig sektor. Virkemidler for å realisere formålet er å bestille rapporter, utredninger, analyser, studentoppgaver, avhandlinger eller andre målrettete, konkrete tiltak som kan styrke Trøndelag som viktig kapital-, beslutnings- og kompetansesenter.» 

Geir Øien, professor, NTNU

Geir Egil Dahle Øien er sivilingeniør fra Institutt for teleteknikk ved NTH (1989) og har en doktorgrad fra samme institutt (1993).

Øien ble professor ved NTNUs Institutt for teleteknikk (nå del av Institutt for elektroniske systemer) i mai 2001. Han har bred erfaring, blant annet som instituttleder ved Institutt for teleteknikk (2002-2004), dekan ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) fra 1. august 2009 til 31. desember 2016, og dekan ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (2017-2019).  

Han har ca. 150 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanseproceedings med referee. Han har vært veileder for over 20 ph.d.-kandidater, har vært prosjektleder for og deltatt i flere større forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og EU, og vært opponent ved en rekke nasjonale og internasjonale doktordisputaser. Øien har og deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale utvalg, og sitter i dag blant annet som styremedlem i Adolf Øiens Fond.

Fra 1. august 2019 til 31. desember 2021 var Øien prosjektleder for NTNUs sentrale utviklingsprosjekt Fremtidens teknologistudier (FTS). Prosjektet utredet og utviklet et anbefalt rammeverk for NTNUs fremtidige studieportefølje innenfor teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. 

Helge Mjølnerød, CEO for Wiseline og daglig leder for Safetec Resources AS

Helge Mjølnerød har hatt en karriere med blant annet en rekke lederroller i inn- og utland i Safetec, en ledende leverandør av tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte.

Basert på omfattende erfaring innen risikostyring, inspeksjon av kraftledninger og innsikt i store datamengder, grundet han i 2016 teknologiselskapet Wiseline. Selskapet retter seg mot nettselskaper og leverer leverer modeller og verktøy som analyserer sammenhengen mellom den tekniske tilstanden, ytre påvirkning, forvitring av anlegg og hvordan dette utvikler seg fremover i tid. I utviklingen av kompleks teknologi med store markedsmuligheter har Wiseline hatt en utstrakt bruk av studenter. Erfaringene fra dette vil være hovedfokus for Helge sitt bidrag på BIG-treffet.