Å mestre atferd er lønnsomt, men ikke helt enkelt

  • Har du noen gang blitt misforstått og forstår ikke helt hvorfor?
  • Har du opplevd at personer reagerer forskjellig på samme innspill?
  • Er du bevisst at dere er forskjellige, men mangler et felles begrepsapparat for å diskutere atferd og oppførsel?
  • Ønsker du bedre selvinnsikt, slik at du kan kommunisere bedre med dine?
  • Skulle du ønske at din leder eller dine kolleger forsto mere av sine og dine reaksjoner på hendelser og kommunikasjon dere imellom?
  • Kunne du tenke deg å få bedre forståelse på styrker og utfordringer i din avdeling eller i ditt team?
  • Ser du utfordringer i å samarbeide med enkelte, mens du samtidig har en tro på at det faktisk kan være en styrke i at dere er forskjellige?

Vi søkte etter et vektøy som kunne brukes til mer enn å forstå sin egen personlighet.

Å forstå seg selv og andre

I 2007-2008, etter å ha arbeidet med grupper og forbedringsprosesser i noen år, var vi ute etter å finne et verktøy for å hjelpe folk å forstå seg selv og hverandre bedre. Verktøyet måtte være enkelt, uten å være forenklet. Med det mener vi at det måtte være velfundert og vitenskapelig, men klare å formidle komplekse temaer på en enkel måte, og også slik at det kan læres uten å bruke måneder og år på å sette seg inn i psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske teorier og termer. Som sagt enkelt uten å være forenklet.

Etter å ha analysert markedet konkluderte vi med verktøyet Everything DiSC® fra Wiley. Wiley er et anerkjent forlag, godt kjent fra universitet og høyskole.

Verktøyet er lettfattelig, du som deltaker forstår og kan anvende modellen etter noen få timer.

Verktøyet gir mulighet for å ta en analyse, og få en rapport om deg selv, om dine kollegaer og om en gruppe mennesker som skal jobbe sammen.

Sertifisert av Veritas

Verktøyet er i 2020 også sertifisert av Veritas, som gir et ytterligere kvalitetsstempel, i tillegg til at det løpende har vært kvalitetssikret i forhold til å oppfylle kjente kvalitetskrav innenfor statistisk analyse (sannsynligheten for at en analyse er korrekt og at den viser det den skal vise). Dersom du ikke er helt enig i analysen er det med andre ord mer sannsynlig at du mangler selvinnsikt på temaet, enn at analysen er feil. En fin test noen av våre deltakere har gjort, er å spørre samboer/ektefelle, eller kollegaer. Som oftest bekrefter disse det analysen viser, og deltakeren må gå i seg selv, klokere, og med gode muligheter for å gjøre konstruktive forbedringer i sin atferd og væremåte.

Det er nettopp dette DiSC handler om. Ikke å sette folk i bås, ikke å vise galt eller rett, men å vise styrken i at vi alle er forskjellige, samtidig som det gir deg selv og dine kollegaer et begrepsapparat til bruk i kollektiv og egen utvikling.

Atferd, ikke personlighet

Modellen tar altså utgangspunkt i hva folk gjør – atferd – og ikke så mye den bakenforliggende årsaken (personlighet). Kjenner man modeller som MBTI (Myers Briggs Type Indikator) eller JTI (Jungs typeindeks) vil man kjenne seg igjen, fordi det selvsagt er klare paralleller mellom personlighet og atferd. Forskjellen er at fokus på atferd er langt mindre «farlig» enn fokus på personlighet. Og – i hvert fall slik vi ser det – intelligente mennesker som tilføres selvinnsikt, kan justere atferd. Personlighet er på den annen side normalt vanskelig – og ikke minst lite ønskelig – å endre. Hovedpoenget er ikke annet enn at samme atferd ikke passer til alle mennesker, og at man lykkes bedre når man er dette bevisst, og tilpasser sin atferd til situasjonen eller den personen/gruppen man har med å gjøre.

Felles begrepsapparat

Vår tilnærming er å bruke modellen som teori og forklaring på en del fenomener i hverdagen, og å hjelpe gruppen til et tydelig begrepsapparat samt felles forståelse og selvinnsikt