Høsten 2019 samlet medarbeiderne hos BDO advokater i Trondheim seg for å se på hvordan de kunne løfte enda mer i flokk for å ta virksomhetene videre. Hvordan vokse videre når alle egentlig er fullbooket og har mer enn nok i hverdagen med å levere?

Effecto var tilrettelegger på to samlinger  i slutten av 2019 og starten av 2020. Vi tapetserte først veggene på gamle ærverdige Ferstad går med oppfatninger og ideer om både småforbedringer og større veivalg. Noen uker senere ble det tatt videre i lokalene til RBK på Lerkendal. 

Engasjementet var upåklagelig og som tilrettelegger er vi spesielt stolt over tilbakemeldingen om at absolutt alle kom til orde og ble aktive deltakere i diskusjonene.

Vi ønsker en oppegående og hyggelig gjeng lykke til!

Historien om «Anders»

Under forberedelsen til første samling med BDO-advokatene gjorde vi det som vi som oftest gjør; en kvalitativ kartlegging med individuelle samtaler med et passe utvalg fra virksomheten. Ut i fra disse samtalene skapte vi figuren «Anders», en fiktiv medarbeider hos BDO advokater. «Anders» fikk lov å skrive ned historier fra sin hverdag i BDO.

Som vi har god erfaring med, skapte historiene til «Anders» en forløsende intro til første samling. Det å skrive slike historier hjelper oss å komme under huden på problemstillingene, og de gjør det mulig å ta opp til dels vanskelige ting i en konstruktiv atmosfære.

 

Advokater i Trondheim med et bredt tilbud

 BDO sine forretnings- og skatteadvokater i Trondheim har lang erfaring med nasjonal- og internasjonal skatterett, merverdiavgift og selskapsrett. De bistår også ved oppkjøp, fusjoner og fisjoner, omorganiseringer og tvisteløsninger. De er også del av en landsdekkende advokatvirksomhet, samt en virksomhet med både regnskap, revisjon og rådgivning.