Kraftmarkedet i Norge ble deregulert i 1991, og siden da har energibransjen vært gjennom store endringer. Delvis har endringene vært drevet fram av lovpålegg og samfunnsmessige hensyn, og delvis gjennom en ny og mer forretningsmessig dynamikk.

Denne virkeligheten har også energikonsernet Istad i Molde levd i, og hvor de i de senere årene har vært inne i en prosess med en tydeligere oppdelingen av virksomheten, inkludert etableringen av et rendyrket nettselskap. Som ledd i denne prosessen fikk Effecto i overgangen 2018-19 bistå i etablering og utvikling av et nytt lederteam for Istad Nett.

Arbeidet gikk over flere samlinger og startet med at veggene i det største møterommet på gamle ærverdige Angvik handelssted ble tapetsert med figurer, oppfatninger, ideskisser, tegning av Møre og Romsdal m.v. Store bord ble sågar satt på høykant for å få nok flater å henge opp papir på.

Fokus gjennom de ulike samlingene var å bygge en felles bevissthet om suksessfaktorene for den type virksomhet et nettselskap er, å samles om hva de viktigste utfordringene for Istad Nett er, og å gi en verktøykasse og felles språk for å jobbe godt sammen som team.

Bildene viser Angvik Gamle Handelssted og Håholmen Havstuer, to av stedene som skapte en flott ramme rundt lederutviklingen i Istad Nett

Viktig samfunnsansvar og lange horisonter

Et nettselskap som Istad Nett utgjør en viktig del av infrastrukturen som får samfunnet vårt til å gå rundt, at bedrifter og industri kan etablere seg, nye boligfelt kan bygges og ny teknologi tas i bruk.