Kapitalforvaltning er et område som er under endring, ikke minst som følge av en digitalisering som både påvirker markedsutvikling, kundeatferd, relasjonsbygging, administrative prosesser og også kjerneprosessene i selve forvaltningen. En av våre mest tradisjonsrike kapitalforvaltere, Alfred Berg, har tatt endringer i utfordringer siden 1863 og er klar for å ta virksomheten videre også i dagens verden. I situasjoner hvor man må navigere i urolig farvann, er det avgjørende at man står sterkt sammen som team. Vi i Effecto fikk muligheten til å være tilretteleggere i prosessen med å tydeliggjøre utfordringer og å utvikle enda sterkere prosesser for teamsamarbeid og beslutninger.

Vi takker for stort engasjement fra både toppledelsen og den ene avdelingen vi fikk gleden av å jobbe med. På bildet ser vi partner i Effecto, Stein Ræstad, i full sving, med et møterom dekket av figurer/skisser, oppfatninger og ideer fra deltakerne.

En nordisk kapitalforvalter

Alfred Berg er en aktiv nordisk kapitalforvalter som spesialiserer seg på norsk og nordisk aksje- og renteforvaltning. Selskapet har mer enn 150 års erfaring i bransjen og fokuserer utelukkende på kapitalforvaltning. Alfred Berg er eid av BNP Paribas Asset Management og ansatte.