Hemne Næringsforening inviterte til faglig program om digitalisering, hvor Effecto bidro med innlegg om hvordan digitaliseringen påvirker det å lede en virksomhet. Da ble blant annet i4.0 KAMPFORM-modellen presentert og satt i sammenheng med hverdagen for en virksomhet og leder i Hemne. Vi bidro også i samarbeid med PwC på en workshop for alle deltakerne på slutten av dagen. Da ble det organisert både gruppearbeid og gjennomgang av oppfatninger og ideer i plenum.

Et viktig budskap for dagen var at digitaliseringen handler om mye mer enn teknologi og at det påvirker både små og store steder.