KAMPFORM-modellen, som vi bruker som rammeverk, ble utviklet av nåværende partner i Effecto, Stein Ræstad, i perioden 2012 til 2016. Modellen har funnet sin form gjennom over 150 intervjuer med nøkkelpersoner i inn- og utland, supplert med studier av bøker, artikler og trender. Bakgrunnen var å se på hvordan den pågående digitaliseringen påvirker måten å lede på.

Toppledere, mellomledere, grundere, forskere, teknologileverandører, bedriftsrådgivere og venture kapitalister er blant bidragsyterne, primært sentrert rundt Silicon Vallay, New York og Norden.