Våren 2018 så det mørkt ut for Slikkepott.no, en nisje netthutikk for de som elsker å bake. De to likeverdige grunderne hadde kommet til et veiskille hvor de var grunnleggende uenige om veien videre, og hvor uenighetene hadde utviklet seg til en betent konflikt som var livstruende for selskapet.

Effecto ble koblet inn i saken. Med aspekter av verdsettelse, finansiering, forretningsmodeller for netthandel, juridiske forhold og menneskelige motivasjonsfaktorer, var det et krevende oppdrag, og desto mer gledelig når det lyktes. Med et oppnådd forhandlingsresultat, 2,5 ganger omsetningen på de neste to årene, og lyse framtidsutsikter, kan vi glede oss med kunden og konstatere at det som ble gjort virket. Et viktig resultat for de involverte, og ikke minst for alle som elsker å bake…

Jeg er veldig godt fornøyd med den hjelpen jeg fikk i en vanskelig situasjon. Stein viste god forståelse, var konstruktiv, selvgående og lett å kommunisere med. Viktigst av alt: Han evnet og komme opp med løsninger og holde tak i disse til vi var i mål

Knut Erik Gården

Eier og daglig leder, Slikkepott.no AS