I september i 2018 var rundt 30 mennesker med ulike tilknytning til UKM (Ung kultur møtes) samlet i Gdansk i tre dager for å gi innspill til styrets strategiarbeid. Effecto hadde rollen som tilrettelegger. Vi høstet lovord fra både deltakere og oppdragsgiver for tilnærmingen hvor vi bygde problemstillinger rundt 6 konstruerte karakterer (potensielle UKM´ere) som alle deltakerne kunne relatere seg til. 

Vårt mantra i strategiarbeid er å holde strategimodellene på bakrommet og å bygge problemstillingene og valgene i fellesfora rundt deltakernes hverdag. I kombinasjon med et rom tapetsert med figurer og ideer skapte dette stort engasjement og ivrig deltakelse. Kunstneriske innslag på høyt nivå fra deltakerne selv gjorde dette til en opplevelse utenom det vanlige!