Erfarne bedriftsrådgivere

ditt turfølge i utfordrende terreng

Bedre sammen | Virksomhetens «DNA» og veivalg | Fellesskap og snakkekapital | Endringskapasitet

Se mer

Erfaring gir litt å spille på

17 år, 200 kunder, 3000 mennesker, operativ ledererfaring

utfordrende terreng

Det ukjente krever lederskap

Vi lever i en tid hvor vi oversvømmes av nye teknologier, bransjer endres, spillereglene endres og vi etablerer nye måter å leve på.

Hva skjer med folk når verktøykassen fra i går ikke virker lengre, pressete øker og gamle yrker byttes ut med nye?

Hva skjer med eksistensberettigelsen til din virksomhet, er den fortsatt gyldig?

Hvordan ta opp kampen med de nye
aktørene som globaliseringen og digitaliseringen sender til oss?

Der man tidligere kunne rusle avgårde, kreves det nå et mye tydeligere lederskap for å vise vei. Nettopp tydelighet blir og den store bøygen når svarene du leter etter er nettopp alt annet enn tydelige.

ditt turfølge

 

Vi viser vei og får med folk

Vi har oppdrag og erfaring fra bransjer og sektorer som sjømat, kultur, advokater, finans, energiforsyning, kommuner, media, bygg, transport, IT og helseteknologi.

Fordi vårt fokus er kundenes mål og utfordringer, har vi bidratt på en lang rekke områder. Det vi gjør mest av, og som vi i all beskjedenhet synes vi er drivende gode på (!), kan sorteres under disse overskriftene:

  • Bedre sammen
  • Virksomhetens DNA og veivalg
  • Fellesskap og snakkekapital
  • Endringskapasitet

Dette er overskrifter som peker mot utfordringer som vi opplever er spesielt viktige for de aller fleste i dagens situasjon. Her kreves det også å løse utfordringer i det krevende skjæringspunktet mellom endringer i omgivelsene, virksomhetslogikk og mennesker i samspill, – der vi trives aller best.

Åpent BIG-treff 7. juni: Nye pengestrømmer på nye arenaer, med søkelys på e-sport

Nye pengestrømmer på nye arenaer, med søkelys på e-sportDet er i ferd med å oppstå enorme pengestrømmer på arenaer majoriteten av dagens ledere ikke har noe forhold til, og hvor de unge dominerer bildet. Hvordan ser de nye markedene og forbruksmønstrene ut? Vi setter...

Åpent BIG-treff 10. mai: Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?

Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvor mye dataspill ungdom spiller, og hvor gode de er til å løse ulike problemstillinger, samarbeide og tenke strategisk. Dette la bemannings- og rekrutteringsselskapet...

Stormen konserthus med blikket mot 2024… og forbi

Stormen har tatt mål av seg til å bli det kulturelle kraftsenteret som gjør Bodø til en enda bedre by å bo i. Vi har fått bli med ledergruppen på deres reise for å gjøre dette til virkelighet. Bodø er valgt til europeisk kulturby i 2024. Nå har det seg også slik at...

Rigging for å ta plaster ut i verden

Mode Sensors  er en trøndersk grunderbedrift som har utviklet et skytilkoblet sensorplaster for å måle veskebalansen og forebygge dehydrering hos ulike målgrupper. Med en klar og enkel ide, tydelig verdi i et stort marked og en teknologi som er krevende å utvikle, har...

Et annerledesprosjekt om fellesskap og motivasjon for Lerøy Midt

Våren 2020, midt i utbruddet av en pandemi, fikk vi et løsningsorientert Lerøy Midt med på å gjøre et prosjekt utenom det vanlige. Sjekk her for å få en smakebit på YouTube! Hva gjør du med planer for å arbeide med økt samhold, motivasjon og fellesskap når en pandemi...

Hva er framtidens taxi? – spurte Trøndertaxi

En tradisjonsrik næring utfordres fra flere kanter. Vi fikk bidra med en sentral rolle i et F&U prosjekt for å kartlegge mulige veier videre. Drosjenæringen er en utsatt og omdiskutert næring. I internasjonal sammenheng har selskap som Uber fått stor...

Verkstedgjengen sammen om nærhet til internkundene

Vinteren 2019/2020 fikk vi gleden av å jobbe med Lerøy Midt sin verkstedgjeng på Rensvikholmen ved Kristiansund. Årlig investerer Lerøy Midt mangfoldige millioner kroner i båter og annet utstyr, og verkstedgjengen er en viktig brikke i å sørge for at levetiden på...

Vi fikk løfte sammen med BDO advokater

Høsten 2019 samlet medarbeiderne hos BDO advokater i Trondheim seg for å se på hvordan de kunne løfte enda mer i flokk for å ta virksomhetene videre. Hvordan vokse videre når alle egentlig er fullbooket og har mer enn nok i hverdagen med å levere? Effecto var...

Etablering av nytt lederteam for Istad Nett

Kraftmarkedet i Norge ble deregulert i 1991, og siden da har energibransjen vært gjennom store endringer. Delvis har endringene vært drevet fram av lovpålegg og samfunnsmessige hensyn, og delvis gjennom en ny og mer forretningsmessig dynamikk. Denne virkeligheten har...

Alfred Berg med kapitalforvaltning mot framtiden

Kapitalforvaltning er et område som er under endring, ikke minst som følge av en digitalisering som både påvirker markedsutvikling, kundeatferd, relasjonsbygging, administrative prosesser og også kjerneprosessene i selve forvaltningen. En av våre mest tradisjonsrike...

UNIKE, kundenære prosesser

Når vi jobber med en kunde, må vi leve oss inn i kundens verden. Vi starter alltid med å snakke med folk (kvalitativ kartlegging), slik at vi kommer under huden på problemstillingene og kan sette sammen et opplegg som treffer. Likevel avtaler vi arbeidet i bolker, slik at vi får en smidig prosess hvor vi navigerer sammen med kunden og hvor kundens risiko blir så liten som mulig. Vi lever uansett ikke av avtaler, men at vi bidrar med nytte. 

I prosessen legger vi inn oppfølging av individer i størst mulig grad, fordi det er de som er nøklene til alt.

Virkemidlene vi bruker for å få resultat er ikke alltid helt A4. Vi har skrevet historier, og vi har fått flere hundre ansatte med på innspilling av en musikkvideo. Ofte “tapetserer” vi rom med store figurer og kjører helt avdigitaliserte samlinger. Når fysiske treff ikke er mulig, lager vi rene digitale opplegg hvor utnytter mulighetene for flere mindre økter med digitalt samspill underveis. 

En av de tingene vi er gode på, er å skape engasjement og å få folk med ulike ståsted til ikke bare å prate sammen, men å få en bedre forståelse av hverandres perspektiv. Når folk ser de samme utfordringene er det også  lettere å finne løsninger sammen.

Vi er ikke annerledes for annerledesheten sin skyld, men fordi det ofte må til for å skape resultat. Det viktigste er likevel at alle aktiviteter er ekstremt tilpasset kunden og de utfordringene som skal løses.

U

Under huden

N

Navigering sammen med kunden

I

Individene i sentrum

K

Kreativ med rik verktøy-kasse

E

Engasjement begge veier

Fra partnerne

Vi har lært at  annerledes er bra!

Vi har tatt i mot hjelp. Vi har gitt hjelp. Ikke minst har vi sett! Vi har sett…

– ledergruppene som ikke evner å dra lasset sammen – hvordan vi stempler hverandre i stedet for å snakke – små problem som får bli store – hvordan fokus på egen gevinst ødelegger for fellesskapet – hvordan man ikke evner å ta tak i det som faktisk ER vanskelig – de som gjemmer seg bak fasadene sine – hvordan «glansbilder» og store ord får mange til å føle seg mindreverdige – hvordan folk i usikkerhet roper etter å bli sett – alle de som er mest opptatt av sitt eget – de oppgitte øynene på de som bare venter på middagen på «strategiseminaret» – de som strever med å holde seg våkne mens «powerpointer» ruller over lerretet – alle de flotte planene før de havner i en skuff…

Vi har kort sagt sett at om vi skal lykkes, må vi våge å være annerledes! Vi må være UNIKE!

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522